Оцінка ефективності системи управління організацією (на прикладі ВАТ "Донбасенерго")

курсовая работа

ВСТУП

У взаємостосунках людей усередині організації існує ієрархія - принцип структурної організації складних багаторівневих систем, що полягає у впорядкуванні взаємодій між рівнями в порядку від вищого до нижнього.

Кожний з двох або більш рівнів виступає як керівник по відношенню до всіх нижче розташованих і як підлеглий по відношенню до вище розташованих. В ієрархічно побудованій системі кожний рівень спеціалізується на виконанні певного кола функцій, причому на більш високих рівнях ієрархії переважно здійснюються функції узгодження, інтеграції. Ієрархія в організації систем необхідна у звязку з тим, що управління в них повязано з отриманням, переробкою і використовуванням великих масивів інформації. На нижніх рівнях використовується конкретна, охоплююча лише окремі сторони функціонування системи, інформація, а на більш високі рівні поступає узагальнена інформація, що характеризує умови існування всієї системи, і ухвалюються рішення, що відносяться до системи в цілому.

Організаційні структури підприємств, що орієнтуються на інновації - нове слово в організації управління українських фірм. Тому розгляди організаційних структур в цьому аспекті украй важливі для успішної організації інноваційних підприємств.

Таким чином, метою даної роботи є розробка рекомендацій по підвищенню ефективності системи управління організацією.

Завдання курсової роботи:

- проаналізувати літературні джерела, які містять інформацію про організаційні структури, її моделювання та підвищення ефективності управління підприємством;

- зробити аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства; проаналізувати стан існуючих проблем на підприємстві;

- розробити рекомендації щодо підвищення ефективності системи менеджменту на підприємстві.

Організаційну структуру можна вибирати і зрозуміти тільки при широкому, комплексному підході до змін підприємства і його навколишнього середовища. Як показує досвід, процес внесення корективів в організаційну структуру управління підприємством, орієнтованим на інновації повинен передбачати:

- систематичний аналіз функціонування організації і її середовища з метою виявлення проблемних зон;

- розробку генерального плану вдосконалення організаційної структури, інжиніринг, реінжинирінг;

- гарантію того, що програма нововведень містить максимально прості і конкретні пропозиції по зміні;

- послідовну реалізацію планованих змін. Введення незначних змін має великі шанси на успіх, ніж зміни крупного характеру;

Аналіз організаційних структур - одне з ключових понять теорії організації, тісно повязане з метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень. В рамках цієї системи протікає весь управлінський процес, в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації. Система організаційних структур управління організації побудована для того, щоб всі протікаючі в ній процеси здійснювалися своєчасно і якісно. Звідси і увага, яку приділяють їй керівники підприємств і фахівці, з метою безперервного вдосконалення, розвитку як системи в цілому, так і її окремих складових. Очевидно, що вивчення і вдосконалення системи управління, в рамках окремої організації сприяє найшвидшому досягненню поставленої мети і задач.

Обєктом дослідження обрана енергетична галузь України. Методичною основою роботи є спеціальна методична література з економіки та менеджменту, дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку ВАТ «Донбасенерго».

Делись добром ;)