Оцінка ефективності системи управління організацією (на прикладі ВАТ "Донбасенерго")

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Донбасенерго»

Відкрите акціонерне товариство «Донбасенерго» - одне з чотирьох теплових енергогенеруючих компаній, яка була створена в процесі приватизації.

В 1995 році на базі 5 теплових електростанцій - Курахівська ТЕС, Зуївська ТЕС, Старобешевська ТЕС, Словянська ТЕС, Луганська ТЕС сумарною встановленою потужністю 7610 МВ було засновано державне підприємство «Донбасенерго». Відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 07.02.1996р. № 26 на виконання Указу Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» від 04.04.1995 р. № 282/95 підприємство було перетворено в Державну акціонерну енергогенеруючу компанію зі статутним фондом 236 443 010 гривень і зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Горлівської міської ради від 21.02.1996 р. № 99-р. Планом розміщення акцій передбачено закріплення 50%+1 акція у державній власності[1,2].

На перших зборах акціонерів змінено назву з ДАЕК «Донбасенерго» на ВАТ «Донбасенерго». Ці дані отримані з документа «Пояснювальна записка ВАТ «Донбасенерго» до управлінської звітності за 2006 рік».

До складу компанії входять 5 великих блочних теплових електростанцій, налагоджувальні і ремонтні підприємства, проектний інститут , торгівельні і комунальні підприємства.

Загальна встановлена потужність ВАТ «Донбасенерго» станом на 01.01.2007 року складає 2630 МВт.(див.рис. 2.1)

Рис. 2.1. Встановлена потужність енергокомпаній України.

Техніко-економічні показники господарчої діяльності підприємства

У 2006 році електростанціями ВАТ «Донбасенерго» вироблено 7403,6 млн.кВтг. електроенергії і відпущено на Оптовий ринок електроенергії України 6668,8 млн. кВтг. електроенергії.

Обсяг виробництва електроенергії у звітному періоді на 105,7 млн. кВтч, більше ніж у 2005 році. Зокрема по станціях:

Словянська ТЕС - зростання на 12,83 % (290,7 млн.кВтг);

Старобешівська ТЕС - зниження на -4,73 % (449,6 млн.кВтг).

Виробництво теплоенергії у 2006 році склало 199,4 тис.Гкал., що вище ніж за минулий рік на 1,9 %.

Коефіцієнт використання встановленої потужності по ВАТ «Донбасенерго» збільшився на 0,9 % з 31,2 % у 2005р. до 32,1 % у 2006р.

Збільшення кофіцієнта використання встановленої потужності в поточному році, в порівнянні з 2005 роком відбулося за рахунок збільшення виробництва електроенергії.

Склад генеруючого устаткування ВАТ «Донбасенерго» мав средньочасове навантаження 845 МВт, що було забезпечене роботою 3,3 блоків Старобешівської ТЕС та 0,8 корпуса блоку Словянської ТЕС.

Економічність роботи генеруючого устаткування поліпшилося. Про це перш за все свідчить зниження питомих витрат палива на відпущений обсяг електроенергії. При плані 415,9 Г/кВтг питомі витрати склали 415,9 Г/кВтг, а проти минулого року цей показник знижено на 3,6 Г/кВтг.:

по Словянській ТЕС зниження складає 10,9 Г/кВтг;

по Старобешівській ТЕС збільшення складає 0,8 Г/кВтг;

Витрати електроенергії на власні потреби знизилися на 0,99 % і склали за 12 місяців 2006 року 9,26 %, зокрема:

- по Старобешівській ТЕС - 9,72 % проти 10,63 % у 2005р.;

- по Словянській ТЕС - 8,55 % проти 9,56 % у 2005 р.

Економія електроенергії на власні потреби в порівнянні з минулим роком склала 70,301 млн. кВтг., зокрема:

по Старобешівській ТЕС - економія - 41,022 млн. кВтг.;

по Словянській ТЕС - економія - 29,279 млн. кВтг.(див.табл. 2.2)

Джерелами для аналізу основних показників підприємства ВАТ «Донбасенерго» є такі таблиці: Техніко-економічні показники ВАТ «Донбасенерго» за 12 місяців 2006р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року (додаток Б). Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства, за 12 місяців 2005,2006 років (додаток В).

Таблиця 2.2

Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства, за 12 місяців 2006 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Показники

Старобешивська

ТЕС

Відхилення

+,-

Темп приросту, %

Словянська

ТЕС

Відхілення

+,-

Темп приросту,%

2005

2006

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Виробіток енергії,

тис.кВтг

4721270

4496373

-224897

-4,7

2576667

2907268

330601

12,8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Витрати електроенергії на власні по

треби тис.кВтг

501894

436942

-64952

-12,9

246452

248658

2206

0,8

3

Корисний відпуск енергії, тис.кВтгод

4215465

4033116

-182349

-4,3

2318819

2635474

316655

13,6

4

Витрати палива на виробіток енергії,

туп.

1757427

1684500

-72927

-4,1

983668

1089191

105523

10,7

5

Товарний відпуск продукції, тис.грн

636161

783967

147806

23,23

345012

500229

155217

44,9

6

Собівартість товарної продукції, тис.грн

600111

737897

137786

22,9

355013

469186

114173

32,1

7

У т.ч витрати на паливо, тис.грн

471239

593592

122353

25,9

250011

360306

110295

44,1

8

Собівартість енергії, коп.,грн

14,24

18,3

4,06

28,5

15,31

17,8

2,49

16,2

9

Середня ціна коп./кВтгод

16,42

21,44

5,02

30,5

14,88

18,98

4,1

27,5

10

Середньооблікова чисель-

ність,осіб

2664

2644

-20

-0,75

2034

2021

-13

-,06

11

Продуктивність праці тис.грн/роб.

238

296

58

24,3

169

247

78

46

12

Середньомісячна зароб.плата грн..

1130

1367

237

21

1130

1367

237

21

По Старобешівській ТЕС відбулося зменшення виробництва електроенергії до минулого року на 4,8%, по Словянській ТЕС - збільшення на 12,8%. Питомі витрати палива на відпущену кВт електроенергії зменшились на 3,6 г/кВт. Основною причиною зменшення питомих витрат є збільшення виробітку електроенергії на Словянській ТЕС відповідно завданого графіку навантажень НЕК «Укренерго» та поліпшення якості палива у 2006 р.

Чистий прибуток по підприємству в цілому зменшився на 229077 тис.грн. з 1144655 тис.грн. у 2005 році до 1373732 тис.грн. у 2006 році.

За підсумками 2006 року обсяг товарної продукції у діючих оптових цінах склав 1407724 тис. грн., що на 232642 тис.грн. вище, ніж у відповідному періоді 2005 року.

Завдання Мінпаливенерго з накопичення палива до осінньо-зимового періоду 2006-2007 рр. було виконано і, станом на 01.10.2006 р., на Старобешівській та Словянській електростанціях було накопичено:

- вугілля - 543,9 тис.т (у 2005 р. - 515,1 тис.т),

- мазут - 6,743 тис.т (у 2005 р. - 1,687 тис.т).

Постачання вугілля на електростанції компанії проводилося за централізованим договором з ДП «Вугілля України» та прямим договорам з постачальниками вугілля. Якість спаленого вугілля у порівнянні з минулим роком на електростанціях покращилось:

по Старобешівській ТЕС - 4968 ккал/кг (4734 ккал/кг у 2005 р.);

по Словянській ТЕС - 5165 ккал/кг ( 4951 ккал/кг у 2005 р.).

Надходження палива на електростанції компанії в 2006 році за видами палива:

- вугілля - 3,382,6 тис.т.;

- мазут - 11,2 тис.т.;

- газ - 225,1 млн. куб.м.

У 2006 році оплата за поставлену вугільну продукцію склала 1002,12 млн. грн, що складає 105 % від загальної вартості поставленого вугілля. Окрім повної оплати поточних постачань, проводилися розрахунки за борги минулих років, зокрема відповідно до Закону України № 2711-IV від 23.06.2005 року - 140,7 млн. грн.

Природний газ на ТЕС ВАТ «Донбасенерго» був поставлений в обсягах, що забезпечують стійке горіння палива в котлоагрегатах електростанцій при заданому навантаженні. Розрахунок з постачальником природного газу ДК «Газ України» в 2006 році склав 125,6 млн. грн. або 99,8 % від загального постачання. Крім того, були сплачені борги минулих періодів в сумі 118,4 млн. грн., зокрема: згідно з постановами КМУ № 705 - 110,7 млн. грн. № 20 - 1,2 млн. грн. № 664 - 1,3 млн. грн., грошовими коштами - 5,2 млн. грн.

Окрім ГК «Газ України» постачальниками газу були:

ЗАТ «Укргаз-енерго» - 19,8 млн.грн. (185 %);

ТОВ «Союзпромінвестдонбас» - 7,2 млн.грн. (100 %).

Топковий мазут поставлявся у мінімальній кількості для розтоплення і підсвічування при відключенні природного газу.

Витрати натурального палива на вироблення електро- і теплоенергії склали:

- вугілля - 3524,8 тис. т.н.п. (2005 р. - 3534,7 тис.т.н.п.);

- мазут - 8,5 тис. т (2005 р. - 7,2 тис.т);

- газ - 225,5 млн. куб.м (2005 р. - 296,0 млн.куб.м .

Витрати на 1 грн. товарної продукції у 2006 році (без урахування інвестиційної складової та додаткового платежу) зменшились у порівнянні з 2005 роком на 4,0 коп. (2006-0,95 грн., 2005 рік-0,99 грн.). Це пояснюється тим, що темпи росту обсягів товарної продукції вище темпів росту її собівартості на 4,4%.

Собівартість відпущеної в Оптовий ринок електроенергії за 2006 рік збільшилась у порівнянні з 2005 роком на 3,51 коп/кВт (23,8%) і склала 12,26 коп/кВтгод (собівартість за 2005 рік - 14,72 коп/кВт).

Паливна складова виробництва електроенергії ВАТ «Донбасенерго» за звітній період збільшилась на 3,26 коп/кВт (29,5%) за рахунок збільшення ціни 1 туп на 80,79 грн/ТУП (30,7%), що пояснюється:

- подорожчанням газу на 190,5 грн/тис.м3 (47,6%);

- подорожчанням мазуту на 491,89 грн/тнп (62,9%);

- збільшенням ціни на вугілля на виробництво електроенергії на 61,41 грн/тнп - 36,1% (при збільшенні калорійності з 4813 кКал/кг у 2005 році, до 5046 кКал/кг у 2006 році - на 4,8%).

Тариф на продаж електроенергії за 2006 рік збільшився у порівнянні з 2005 роком на 3,06 коп/кВт - 17,6% (з урахуванням інвестиційної складової на реконструкцію Старобешевської ТЕС та додаткового платежу за 2005 рік). Без інвестиційної складової та додаткового платежу - вище рівня минулого року на 4,24 коп/кВт (28,2).

Рентабельність товарної продукції за 2006 рік зросла у порівнянні з 2005 роком на 3,6% (без урахування інвестиційної складової та додаткового платежу) і склала 4,8 %. Це пояснюється ростом обсягу товарної продукції на 30,3% проти росту собівартості на 25,9%.

Результатом господарської діяльності ВАТ «Донбасенерго» до оподаткування за підсумками 2006 року є прибуток у сумі 25576 тис.грн. чистий збиток від виробничо-господарської діяльності за звітний період склав - 3935 тис.грн.

У 2006 році електростанціями ВАТ «Донбасенерго» вироблено 7403,6 млн. кВтгод. електроенергії і відпущено на Оптовий ринок електроенергії України 6668,8 млн. кВтгод електроенергії.

Планове завдання 2006 з виробництва електроенергії виконано на 92,0%. Обєм виробництва електроенергії у звітному періоді на 105,7млн.кВтгод, більше ніж у 2005 році. Зокрема по станціях:

Словянська ТЕС - зростання на 12,83% (330,6 млн. кВтгод);

Старобешівська ТЕС - зниження на 4,73% (224,9 млн. кВтгод).

Виробництво теплоенергії у 2006 році склало 199,4 тис. Гкал., що вище ніж у минулому році на 1,9% дані отримані з Буклету- 2006 р. ВАТ «Донбасенерго».

організаційний структура управлінський господарювання

Делись добром ;)