Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання процесного підходу

дипломная работа

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЛАН ЛТД».

2.1 Характеристика підприємства ТОВ «ЛАН ЛТД»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАНЛТД» працює на ринку України з 13 грудня 1999 року.

Засновником товариства є громадянин України Шинкаренко Михайло Борисович, який проживає за адресою: 02252, м. Київ, Деснянський район, вул. Бальзака, буд. 58.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності широкого профілю та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також з метою організації і координації, підвищення ефективності спільної підприємницької діяльності, взаємовигідного співробітництва, розвитку виробничо-комерційної кооперації, розподілу праці, забезпечення економічних, суспільно корисних потреб і інтересів населення та підприємств у необхідній продукції, технології, а також широкого спектру різноманітних сервісних послуг, залучення іноземних інвестицій в економіку України та їх використання.

Згідно із статутом, предметом діяльності Товариства є:

Підприємство займалось більшістю з перерахованих вище сфер діяльності, але основними з них можна вважати:

- виробництво і реалізація робочого одягу;

- виробництво і реалізація спеціалізованого одягу;

- виготовлення постільної білизни;

- посередництво в торгівлі;

- оптова та роздрібна торгівля товарами широкого вжитку;

- оптова торгівля текстильними товарами;

- оптова торгівля електропобутовими товарами;

- оптова торгівля меблями.

Також підприємство активно займається вдосконаленням існуючої продукції згідно до потреб ринку та вимог якості. Займається дослідницькою діяльністю та розробкою нових видів продукції. Останнім результатом цієї діяльності є власне розроблений «протичумний» захисний комплект.

Станом на 2010р. товариство виготовляє та реалізує наступні товари:

– спец одяг(бушлати, жилетки,костюми, куртки, напів комбінезони, плащі, костюми, фартухи, халати, рукавиці);

– засоби захисту (захисні маски, респіратори, протигази, змінні частини до протигазів);

– робоче взуття (бурки, чоботи, черевики);

– медичний одяг(косинки, костюми, фартухи, халати;

– постільну білизну та приладдя (комплекти постільної білизни, ковдри, матраци, наволочки, пелюшки, підковдри, простирадло, рушники).

На балансі підприємства зараховані дві будівлі. Перша будівля містить 100 м2 корисної площі. В ній розташоване швейне устаткування. Вона переобладнана під швейний цех. Друга будівля це гараж на два автомобілі, який використовується як складське приміщення для зберігання матеріалів та сировини.

Також в розпорядженні підприємства знаходиться одна орендована споруда та одне орендоване приміщення. Орендована споруда становить 100м2 корисної площі та використовується як складське приміщення для зберігання готової продукції підприємства, та транзитної торгівельної продукції. Орендоване приміщення становить 45м2. В ньому на даний час знаходиться головний офіс товариства, який виконує всі адміністративні функції .

Під час свого існування підприємство мало значні структурним зміни, які були викликані такими чинниками як: входом та виходом учасників до/з товариства, зміною та перереєстрацією статуту товариства, відчуженням капіталів із статутного фонду.

На структурні зміни також впливали і політико-економічні чинники, які досить суттєво впливали на зовнішнє середовище, в якому знаходиться товариство.

Останні зміни в організаційній структурі товариства відбились у 2007р. та мали на меті проведення реорганізації управлінської структури для стабілізації та оптимізації його роботи.

Після проведення реорганізації управлінської структури товариства, були впровадженні заходи по підвищенню кваліфікаційного рівня працівників та оптимізація їх кількості.

Згідно із штатним розкладом, станом на 2009р. на підприємстві працює 29 працівників:

1. Директор (1 чоловік).

2. Заступник директора (2 чоловіка).

3. Головний бухгалтер (1 чоловік).

4. Бухгалтер (1 чоловік).

5. Зав. складом (1 чоловік).

6. Робітник складу (1 чоловік).

7. Експедитор (1 чоловік).

8. Диспетчер (1 чоловік).

9. Керівник групи (1 чоловік).

10. Менеджер (5 чоловік).

11. Швачка (13 чоловік).

12. Наладчик швейного обладнання (1 чоловік) .

Схематично організаційна структура товариства на теперішній час виглядає наступним чином (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Організаційна структура ТОВ «ЛАН ЛТД».

В організації управління використані такі типи звязків:

- вертикальні (зєднують ієрархічні рівні в організації та її частинах);

- лінійні звязки (відносини, в яких начальник реалізує свої владні права і здійснює пряме керівництво підлеглими);

- формальні (звязки координації, регульовані установленими урегульованими або прийнятими в організації цілями);

- неформальні (зявляються за відсутності формальних, або коли останні не виконують своєї функціональної ролі).

Головний бухгалтер згідно з посадовими інструкціями, де визначено основні функції та обовязки, повинен у межах своєї компетенції здійснювати керування фінансами підприємства, здійснюючи загальне керування, несе особисту відповідальність за роботу бухгалтерії, організовує і забезпечує ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно законодавства України, здійснює контроль відносно повноти і своєчасності оплати податків, обовязкових платежів в бюджети всіх рівнів, здійснює керування оборотними засобами підприємства та проводить аналіз фінансового стану підприємства. Головному бухгалтеру підпорядковується лише один бухгалтер.

Заступник директора з питань торгівлі здійснює керівництво роботою по постачанню сировини та збуту продукції, організовує транспортування сировини та готової продукції, укладає та підписує договори на поставку, здійснює контроль за виконанням плану реалізації продукції. Також особа на цій посаді керує розробленням та впровадженням заходів щодо зниження витрат, пов`язаних з транспортуванням сировини та продукції. Заступнику директора з питань торгівлі напряму підпорядковуються керівник групи, диспетчер, зав. складом, та через вертикаль управління менеджери, експедитор та працівник складу.

Заступник директора з питань виробництва визначає технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його спеціалізації та кооперування, забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості продукції в процесі її виробництва, організує впровадження у виробництво засобів комплексної механізації та автоматизації технологічних процесів, контролю і випробувань високопродуктивного спеціалізованого устаткування, розроблення нормативів трудомісткості виробів і норм витрат матеріалів на їх виготовлення, послідовного здійснення режиму економії та здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів. Заступнику директора з питань виробництва підпорядковуються швачки та наладчик швейного обладнання.

Делись добром ;)