Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

курсовая работа

Кошторис торгових і адміністративних витрат

43800,00

6. Разом постійні витрати (5.1 +5.2)

 

55800,00

7. Чистий виробничий прибуток (п.4 - п.6)

 

49216,80

8. Витрати на виплату відсотків

Касовий план

2475,00

9. Прибуток до оподаткування (п.7 - п.8)

 

46741,80

10. Податок на прибуток 25%

 

11685,45

11. Чистий прибуток (п. 9 - п. 10)

 

35056,35

З метою контролю всіх планів на майбутній період і визначення перспективних джерел фінансування складається прогнозний балансовий звіт шляхом коригування балансового звіту за попередній рік (табл.13) з урахуванням планованих видів діяльності (табл.14).

"right">Таблиця 1З.

Балансовий звіт фірми від 31.12.20X1 року

Активи

Сума, грн.

Пасиви й акціонерний капітал

Сума, грн.

1. Оборотні кошти:

 

1. Короткострокові зобовязання:

 

1.1. Грошові кошти

2000,00

1.1 Розрахунки до оплати

"right">2100,00

1.2 Дебіторська заборгованість

7 989,00

1.3. Матеріальні витрати

285

1.2 Податок, що підлягає оплаті

"right">3600,00 

1.4. Товарні запаси (готова продукція)

4 968,00

2. Разом оборотних коштів

15 242,00

2. Разом короткострокових зобовязань (п. 1.1 +п.1.2)

5700,00

3. Основні засоби

 

3. Власний капітал

"right">

3.1. Земля

30000,00

3.1. Звичайні акції

50000,00

3.2. Будинки й устаткування

100000,00

3.2. Нерозподілений

прибуток

39542,00 

3.3. Накопичений знос

50000,00

4. Разом основні засоби

80000,00

4. Разом власного капіталу (п.3.1 + п.3.2)

"right">89542,00 

5. Разом активів (п.2 + п.4)

95242,00

5. Разом пасивів (п.2 + п.4)

95242,00

"right">Таблиця 14.

Прогнозний балансовий звіт фірми на 31.12.20X2 року

Активи

Сума, грн

Пасиви й акціонерний капітал

Сума, грн.

1. Оборотні кошти:

 

1. Короткострокові зобовязання:

1.1. Рахунки до оплати

 

0,00

1.1. Грошові кошти

15 683,00

1.2. Дебіторська заборгованість

32 300,80

 

1.2. Податок, що підлягає оплаті

 

11 685,45

1.3. Матеріальні запаси

600

1.4. Запаси готових виробів

3 600,00

2. Разом оборотних коштів

52 183,80

2. Разом короткострокових зобовязань (п. 1.1 + п. 1.2)

11 685,45

3. Основні засоби

 

3. Власний капітал

 

3.1. Земля

30 000,00

3.1. Звичайні акції

3.2. Нерозподілений прибуток

50 000,00

74 598,35

3.2. Будинки й устаткування

115 500,00

3.3. Накопичений знос

61 400,00

4. Разом основні засоби

"right">84 100,00

4. Разом власного капіталу

"right">124 598,35

Делись добром ;)