Планування напрямків підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства

курсовая работа

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності підприємства ВАТ «Жовтоводський хлібозавод» за 2005-2009 р.

Розглянемо динаміку основних техніко-економічних показників у 2005-2009 роках та зведемо розраховані дані до див. додаток таблиці 2.1(додаток 2).

Аналізуючи дані таблиці 2.1 можна зробити висновки, а саме: по обсягам товарної та реалізованої продукції відбувається постійне збільшення з кожним роком (за виключенням 2007 року) у діючих цінах, проте в порівняних цінах ситуація дещо інша. Так у 2009 році по відношенню до 2005 року відбулось збільшення товарної продукції в діючих цінах на 5294,7 тис. грн. (30,5 %) (у порівняних - зменшення на 9081 тис. грн. (61,3 %)), а реалізованої - збільшення на 7828,4 тис. грн. (53,1%) (у порівняних - зменшення на 4389,9 тис.грн. (73,7%)). У 2009 році по відношенню до 2008 року відбулось збільшення обєму товарної продукції в діючих цінах на 1639 тис. грн. (7,8%) (у порівняних - зменшення на 942,1 тис. грн. (86%)), а реалізованої - збільшення на 4207,6 тис. грн. (22,9%) (у порівняних - на 1950,6 тис. грн. (9,4%)). Основною причиною такого різкого збільшення обємів випуску та реалізації може бути розширення ринку збуту та закупівля нової техніки.

Собівартість товарної та реалізованої продукції також майже постійно збільшується. У більшій мірі це повязано із збільшенням обсягів товарної та реалізованої продукції. Так у 2009 році по відношенню до 2005 року відбулось збільшення собівартості товарної продукції в діючих цінах на 8328,2 тис. грн. (85,1%) (у порівняних - збільшилась на 210,3 тис. грн. (1,2%)), а реалізованої - на 6324,2 тис. грн. (53,9 %) (а у порівняних зменшення - на 3400,6 тис. грн. (11,9%)). У 2009 році по відношенню до 2008 року відбулось збільшення собівартості товарної продукції в діючих цінах на 2316 тис. грн. (14,7 %) (у порівняних - на 372.9 тис. грн. (2,1 %)), а реалізованої продукції в діючих цінах збільшилась на 3685 тис. грн. (25,6 %) (у порівняних на 1918,5 тис. грн. (11,9 %)).

Делись добром ;)