Поняття, характеристики и методи аналізу внутрішнього середовища підприємства

курсовая работа

2.1 Загальна характеристика

Відділ Інститут ім. Є.О. Патона

ІПН: 345698626503 ЕДРПОУ: 34569860

Назва: товариство з обмеженою відповідальністю «Центр трансферу технологій "Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона»

Свідоцтво платника НДС: 100199904

Дата видачі свідоцтва: 20.02.2009

Дата реєстрації: 02.10.2006

Статус: зареєстровано

Адреса: 03150, м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, будинок 66.

ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» упевнено працює і надає свої послуги вже більше 7-ми років. Підприємство спеціалізується на виготовленні виробів методом художньої обробки металу, а також на виготовленні торгових павільйонів і ангарів.

Підприємство випускає різноманітну продукцію з металу, а саме:

- ворота гаражні всіх видів;

- ворота гаражні з електроприводом;

- ворота садові всіх видів;

- високоякісні двері - броньовані, з утепленням;

- огорожі садові і ритуальні;

- огорожі із сітки рабиця.

Також ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» виготовляє різноманітні ґрати - балконні, вітринні, а також стовпчики усіх видів і розмірів [15].

В асортимент виробів входять каркаси для монолітних фундаментів, плитка тротуарна різних видів і розмірів, підвіконня, стовпчики та бордюри.

Вироби з металу можуть виготовлятися як за кресленнями самого підприємства, так і за ескізами замовника. За бажанням вироби можуть бути доставлені та встановлені за вказаною адресою.

Для якісного і швидкого виконання замовлень широко використовується сучасна компютерна техніка. Завдяки цьому на моніторі можна побачити зразок ще не існуючого виробу.

Робота з клієнтами проводиться індивідуально. Фахівці відгукуються і швидко реагують на всі побажання замовників. Підприємство гарантує високу якість роботи.

Нещодавно у ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» відкрита нова послуга: продаж виробів у кредит. Це дозволить оплачувати вироби з мінімальними витратами для клієнтів.

На першому етапі роботами Інституту була доведена принципова можливість виготовлення зварних конструкцій, які не поступаються по своїй міцності і надійності клепані конструкції, а по ряду технічних і економічних показників значно їх перевершують, що і послужило масового впровадження в промисловість такої технології, як зварювання. До 1940 р. була завершена розробка і розпочато впровадження на заводах країни високопродуктивного процесу автоматичного дугового зварювання під флюсом. Саме цей процес уроки Великої Вітчизняної війни безпосередньо в цехах танкового заводу на Уралі співробітники Інституту впровадили для зварювання броньованої сталі, що дозволив створити потокове виробництво зварних корпусів танків Т-34 і механізувати зварювання іншої військової техніки. Довоєнний і військовий етапи в діяльності Інституту - період становлення нової наукової школи, переконливим підтвердженням авторитету якої стало присвоєння Інституту електрозварювання в 1945 р. імені Євгена Оскаровича Патона.

Основні напрями наукової діяльності Інституту:

- комплексні дослідження природи зварювання, пайки, наплавлення, напилення і споріднених процесів, створення на їх основі нових високопродуктивних технологій, обладнання та матеріалів;

- дослідження міцності та експлуатаційних властивостей зварних конструкцій, розробка принципів і основ їх проектування, підвищення надійності, довговічності і ресурсу; автоматизація і механізація процесів зварювання і споріднених процесів;

- створення нових технологій і устаткування електрометалургійного виробництва особливо якісних сплавів і композиційних матеріалів і виробів з них.

Результати робіт підтверджені проданими ліцензіями та отриманими патентами. Інститутом реалізовано понад 150 ліцензій у такі країни, як США, ФРН, Японія, Росія, Швеція, Франція, Китай та ін. Отримано близько 2600 патентів України, Росії та далекого зарубіжжя, а також понад 6500 авторських свідоцтв.

За роки діяльності Інституту понад 60 розробок, виконаних і впроваджених у народне господарство співробітниками Інституту в співдружності з виробничими колективами, удостоєні Ленінських, Державних премій в галузі науки і техніки, премій імені видатних вчених України та інших премій.

Інститут має широкі міжнародні звязки з провідними центрами зі зварювання в Європі, США, Азії і проводить велику роботу в області організації спільних наукових досліджень, є членом Міжнародного Інституту Зварювання та Європейської Зварювальної Федерації. На базі інституту діє Міжнародна Рада зі зварювання та споріднених процесів країн СНД, Міжнародна асоціація зварників і Рада Товариства зварників Україні [5, с. 6].

Коло великих цілей групують ентузіасти, що сприяє формуванню сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. Загальна ціль конкретизує статус організації і забезпечує напрямки та координацію для розробки більш конкретних цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.

Загально-організаційні цілі визначаються на основі цілей організацій, які входять в організацію, і тих цінностей, на які орієнтується її керівництво. До них ставляться особливі вимоги.

ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» було організоване у 2006 р. Воно здійснює свою діяльність на принципах госпрозрахунку та самофінансування, має свій самостійний баланс, розрахункові рахунки (в т. ч. валютні). У своїй діяльності керується законами України, Постановами ВРУ, Наказами КМУ, постановами, розпорядженнями, а також статусом фірми, її наказами, розпорядженнями та іншими нормативними актами і діючими положеннями.

Головна місія ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона»: «Стійке економічне зростання та збереження лідерських позицій на українському та міжнародному ринках виробництва прогресивних технологій».

Місія підприємства визначається основними його завданнями:

- здійснення комерційно-посередницької діяльності за угодами;

- посередницькі послуги;

- автосервіс;

- впровадження у виробничі процеси прогресивних технологій, нової техніки і передового досвіду;

- складські роботи;

- здійснення контролю та проведення документальних ревізій та перевірок;

- здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством при одержанні відповідних ліцензій.

Кредо роботи ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» можна сформулювати так: «Довготривале і взаємовигідне співробітництво».

Цілі розробляються для здійснення цієї місії. Значення відповідної місії, яка формально виражена і ефективно представлена співробітниками організації, неможливо перебільшити. Розроблені на її основі цілі є критеріями для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень. Якщо керівники не знають, яка основна мета їх організації, то в них не буде логічної точки відліку для вибору найкращої альтернативи. Місія деталізує стаж фірми і забезпечує напрям і орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях. Формулювання місії організації повинно визначати:

а) задачі фірми з точки зору ії основних послуг або виробів, її основних ринків і технологій. Іншими словами, якою підприємницькою діяльністю займається фірма;

б) зовнішнє середовище по відношенню до фірми, що визначає робочі принципи фірми;

в) культуру організації. Якого типу людей приваблює цей клімат?

Ціль ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» можна сформулювати так: «завоювання організацією лідируючих позицій на ринку в найближчій перспективі».

Якщо місія завдає загальні орієнтири, напрями функціонування організації, які виражають суть її існування, то конкретні кінцеві положення, до яких прямує організація, фіксуються у вигляді її цілей, тобто, кажучи інакше, цілі - це конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких являється для неї бажаним та на досягнення котрих направлена її діяльність [2].

З точки зору логіки виконання дій при встановленні цілей, можна вважати, що процес утворення цілей в організації складається з трьох наступних одна за одною стадій: відбувається осмислення результатів аналізу середовища, розробка відповідної місії, безпосередньо розробляються цілі організації.

Рис. 2.1. Дерево цілей ТОВ «Центр трансферу технологій «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона»

Для досягнення цих цілей на підприємстві було введено нову стратегічну систему управління обліком - Balanced Scorecard (Збалансована система показників ефективності діяльності). Її суть полягає в переводі загальної стратегії компанії в систему чітко поставлених задач по чотирьом блокам:

- фінанси,

- клієнти,

- виробництво,

- персонал.

В реалізацію загальної стратегії включені всі структурні відділи підприємства, що зображені на рис. 2.1.

Делись добром ;)