Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

курсовая работа

2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій і завдань

Для проектування логістичної системи важливим є створення реального плану, який ґрунтується на засадах системного підходу, а також створенню механізмів реалізації.

Початковим пунктом цього процесу є збір інформації, що стосується визначених і потенційних логістичних ситуацій у рамках підприємства та у відносинах із партнерами й конкурентами на ринку, а також інформації про умови та завдання, які ставляться перед логістичною системою.

Обєктом дослідження даної роботи є організація - товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс". Скорочена назва організації: ТОВ "Промсервіс".

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс" є господарським товариством і створено відповідно до Цивільного кодексу України, закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Товариство з обмеженою відповідальністю "Промсервіс", зареєстровано Державною реєстраційною палатою пятого грудня 1999 року за №695. У своїй діяльності товариство керується чинним законодавством, Цивільним кодексом України, Статутом, законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Організація має свій розрахунковий рахунок у банку, розрахунки ведуться охайно, надійність і швидкість платежів гарантується вибором банку "ПриватБанк". Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.

Товариство є юридичною особою за законодавством України і має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі.

Товариство має печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівка на місце його знаходження.

Статутний капітал товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів і дорівнює 2 284 600 гривень. Прибуток товариства, призначений для розподілу між всіма його учасниками, розподіляється пропорційно їх долям в статутному капіталі.

Юридична адреса підприємства: Україна, м.Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.

Основним видом діяльності організації є оптова і роздрібна торгівля виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.

Організація має наступні приміщення, використовувані під офіс, пункти роздрібних і оптових продажів, склад:

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107,

- м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 44.

Підприємство має висококваліфікованих фахівців в області торгівлі, збуту і укладення договорів; необхідне устаткування, торгові площі розташовуються в досить вигідних районах, активізовано стимулювання на місці продажів, висока якість обслуговування, все це сприяє задоволенню найвибагливіших вимог потенційних покупців.

На початковому етапі проектування логістичних систем необхідно визначити та проаналізувати проблеми підприємства ТОВ "Промсервіс". Для цього були проведені внутрішній, зовнішній і технологічний логістичний аналізи, результати яких представлені у таблицях 2.1-2.3.

Таблиця 2.1 Внутрішній аналіз логістичної діяльності ТОВ "Промсервіс"

Питання з внутрішнього аналізу

Ситуація на підприємстві

Обслуговування споживачів

Процеси

1. Які існують інформаційні потоки?

На ТОВ "Промсервіс" існує прийом замовлень від споживачів. Цей інформаційний потік отримується за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами.

2. Яка поточна структура замовлень і як вона змінюється?

Структура замовлення на підприємстві має такий вигляд:

Рішення

1. Як приймаються рішення про джерела замовлення?

Підприємство має постійних клієнтів, які забезпечують значну

частку всіх замовлень. Ці замовлення можна отримати по телефону, через факс, Інтернет, шляхом особистих зустрічей з клієнтами, внаслідок відряджень. Також підприємство прагне співпрацювати з новими, разовими чи ні, клієнтами. Ці замовлення отримуються особисто робітниками фірми на зустрічах в офісі чи у відрядженнях.

2. Що роблять коли замовлення не можна виконати через відсутність запасів?

З клієнтом обговорюються варіанти відстрочки замовлення, встановлення конкретного терміну виконання замовлення. Але, зазвичай, даної ситуації на підприємстві не трапляється.

Показники

1. Які ключові показники рівня обслуговування споживачів? Яка система їх оцінки?

На фірмі застосовуються наступні показники: повнота обхвату замовленнями, швидкість (час від отримання замовлення до передачі товару замовнику), безперебійність, гнучкість, рівень браку/усунення недоліків.

Для підвищення рівня обслуговування проводиться

періодичний аналіз помилок та невдач.

Управління матеріальними потоками

Процеси

1. Які існують матеріальні

Через склади та магазини

потоки, що проходять через склади та магазини?

проходить матеріальний потік з товарів та готової продукції, яка складається з виробів, потрібних для опалювання і кондиціонування.

Рішення

1. Які головні обмеження, обумовленні наявними виробничими складськими потужностями?

Неможливість розширення площі складських приміщень через нестачу коштів у обігу.

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління матеріальними потоками?

На підприємстві аналізують такі показники, що характеризують рух матеріального потоку: виконання зобовязань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, інтервал запізнювання реакції на зміни попиту, рівень гнучкості і

На підприємстві аналізують ритмічності виробництва; показники, звязані з використанням матеріального потоку: ефективність використання інформаційних потоків, величина запасів готової продукції, оборотність матеріальних запасів.

Транспортування

Процеси

1. Що таке супровідна транспортна документація?

До транспортної документації входить:

1) Подорожній лист ватажного автомобиля, ф. №2;

2) Подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні, ф. №1 (міжнародна);

3) Товарно-транспортна накладна, ф. №1-ТН;

4) Талон замовника, ф. №1-ТЗ.

Рішення

1. Як вибирають вид

На підприємстві існує

транспорту і перевізника для кожної відправки?

власний автопарк, також можливий варіант перевезення вантажу за допомогою замовленого транспорту. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

Показники

1. Які ключові показники

Коефіцієнт використання

ефективності транспортування?

пробігу, амортизаційні відрахування.

2. Як оцінюють роботу перевізника?

Роботу перевізника можна оцінити, проаналізувавши його діяльність по таким показникам: надійність часу доставки, втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу), фінансова стабільність перевізника, тариф на перевезення, загальний час транзиту "від дверей до дверей".

Складське господарство

Процеси

1. Які наявні складські потужності і технології, як вони використовуються?

На ТОВ "Промсервіс" наявні 2 складських приміщення за адресами:

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 106,

- м. Харків, вул. Котлова, буд. 107.

На складах ведеться електронний облік наявності запасу за допомогою програми 1С.

2. Який асортимент продукції зберігається на

На складах зберігається вся продукція відповідно

кожному складі?

вимогам нормативної документації.

Рішення

1. Як здійснюється зберігання запасів і відбірка відправок?

Зберігання запасів здійснюється в умовах, які не знижують якість запасу, тобто певна температура, певна вологість і т.п. Відбірка відправок здійснюється чітко по отриманому замовленню.

2. Як на кожному складі приймаються рішення про консолідацію відправок?

В залежності від терміновості та майнової вагомості необхідного замовлення.

Показники

1. Які ключові показники ефективності складських операцій? Яка система їх оцінки?

Ключові показники функціонування складських операцій на підприємстві: пропускна спроможність, зберігання (місткість зберігання за товарними/технологічними групами, місткість зберігання в технологічних зонах складу), використання логістичних потужностей (коефіцієнт використання площ, питома пропускна спроможність складу за період з розрахунку на

одиницю площі або обєму складу) та ін.

2. Які відносні показники економічної ефективності складів?

Система показників відсутня.

Управління запасами

Процеси

1. Які існуючі запаси сприяють збільшенню доданої вартості?

Надмірні товарні запаси сезонних товарів.

Рішення

1. Як ухвалюються рішення про управління запасами?

При прийнятті рішень про управління запасами на підприємстві відсутній науковий підхід.

Показники

1. Які ключові показники ефективності управління запасами?

До показників ефективності управління запасами можна віднести вартісні показники обсягу запасів зберігаємих на підприємстві, оборотність запасів, оптимальний розмір замовлення.

2. Яке нинішнє відношення адміністрації підприємства до управління запасами?

Запаси підприємства - це "заморожені кошти", тому воно прагне утримувати обєм запасів на рівні гарантійного.

Таблиця 2.2 Аналіз зовнішніх факторів логістичної діяльності підприємства

Постачальники

Ринкові тенденції

1. Які послуги з доданою вартістю надають постачальники?

Транспортування, пакування, відвантаження та завантаження.

Можливості підприємства

1. Які можливості компанії самостійно здійснювати послуги з доданою вартістю?

Компанія може відмовитись від перевезення невеликих партій транспортом постачальника і здійснювати транспортування за допомогою власного транспорту.

Можливості конкурентів

1. Що роблять конкуренти для вдосконалення обміну з постачальниками товарно-матеріальними і інформаційними потоками?

Розширюють базу постачальників, налагоджують між особисті звязки, в роботі використовують різноманітні види договорів.

Споживачі

Ринкові тенденції

1. Як з часом змінюється структура замовлення?

Здебільшого, структура замовлення вважається оптимальною, тому з часом не змінюється. Але деякі споживачі стають більш вибагливими, у

замовленнях прописують вимоги (щодо упакування, термінів поставок та ін.) Це може впливати на структуру замовлення.

2. Які критерії визначають статус ключового споживача?

Головним критерієм, за яким визначається статус ключового споживача, є тривалість співпраці. Також враховується обєм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати.

Можливості підприємства

1. Які виникають обмеження і "вузькі місця" в обслуговуванні споживачів?

Перевантаження замовленнями сезонних товарів на короткий термін.

2. Які функції компанія може передати клієнтам і які взяти на себе для підвищення ефективності логістики?

Оптовим клієнтам можуть бути запропоновано забирати продукцію зі складу самостійно.

3. Як клієнти оцінюють роботу компанії за власними критеріями?

Клієнти звертають увагу на якість продукції, терміни поставки, ціну товару, високо оцінюють роботу компанії і у подальшому співпрацюють.

Можливості конкурентів

1. Які послуги надають конкуренти клієнтам компанії?

Перевезення, пакування, експедитування.

2. Як клієнти оцінюють ефективність конкурентів?

Клієнти достатньо високо оцінюють роботу конкурентів.

Кінцеві покупці

Ринкові тенденції

1. Як змінюється поведінка і вподобання покупців?

Зростають вимоги до якості продукції, сезонні коливання. Крім того, покупці віддають перевагу більш надійній упаковці, здатної захистити товар від будь-яких пошкоджень. Здебільшого, покупцями обирається безкоштовна доставка товарів за рахунок компанії.

Можливості підприємства

1. Чим може відповісти компанія на зміну поведінки і переваг покупців?

Змінити асортимент, віддавши перевагу товару, з більшим попитом.

Можливості конкурентів

1. Як реагують конкуренти на зміну поведінки в плані вибору місця, часу і критерію покупки?

Так само, як і ТОВ "Промсервіс", намагаються гнучко реагувати на зміни.

Таблиця 2.3 Технологічний аналіз логістичної діяльності підприємства

Прогнозування

Технології, що використовуються

Які технології

Прогнозування роботи

використовуються для збору інформації і розробки прогнозів?

підприємства відбувається на основі звітів попередніх періодів

Передові технології

Як складаються прогнози у кращих компаніях?

Компанії мають відділ прогнозування, він працює з вдосконаленим програмним забезпеченням.

Отримання і обробка замовлень

Технології, що використовуються

Які технології використовуються для прийняття замовлень?

Телефон, факс, Інтернет.

Передові технології

Які технології передачі замовлень вважали б за краще споживачі і задовольняли б найвибагливіші вимоги підприємницького процесу?

Телефон, Інтернет, електронний каталог, ERP, EDI, електронна комерція.

Планування потреб

Технології, що використовуються

Які приймаються рішення,

Метод економічного аналізу, нормативний та балансовий

щодо планування потреб?

методи.

Передові технології

Яке існує інформаційне забезпечення планування потреб.

МRP, MRP II, ERP та інші.

Документообіг

Технології, що використовуються

Які використовуються системи електронного обігу даними рахунків-фактур, довідок, повідомлень про відправку в кращих компаніях?

Програмне забезпечення "1С: Управление торговлей 8", бумажний документообіг.

Передові технології

Які нові технології звязку й інформаційного обміну можуть поліпшити документообіг і інші форми взаємодії зі споживачем?

Віртуалізація документообігу за допомогою EDI, спілкування в мережі Інтернет.

Складські операції

Технології, що використовуються

1. Які використовуються технології складських операцій?

Склад не автоматизований, переміщення продукції здійснюється вручну за допомогою робітників.

2. Як вимірюють роботу складу?

Вантажообігом та пропускною спроможністю

складського приміщення.

Передові технології

Які нові технологічні можливості можуть сприяти підвищенню ефективності вантажопереробки складських операцій?

Ручні сканери штрих коду, устаткування бездротового звязку WiFi та інше.

Транспортування

Технології, що використовуються

1. Як приймаються рішення про консолідацію відправок, упаковки, завантаження-розвантаження при взаємодії з перевізником у компанії?

1. Рішення приймається в процесі виконання роботи (консолідації відправок, упаковки, завантаження-розвантаження), а наприкінці дається команда транспортування до місця призначення.

2. Як використовуються технології інформаційного обміну, вибору маршрутів і графіків перевезень?

2. Розробляється індивідуальний маршрут, оптимальний графік перевезень.

Передові технології

Які нові комунікаційні технології можна використовувати для підвищення ефективності транспортування?

Системи GPS-моніторингу та навігації, безперервної диспетчеризації.

Підтримка прийняття рішень

Технології, що використовуються

Як приймають аналогічні оперативні і стратегічні плани в галузі логістики? Яку при цьому використовують інформацію і якого роду аналіз проводять?

Для прийняття оперативних і стратегічних планів використовують форми фінансової звітності, прогнози попиту.

Передові технології

Як складають і приймають оперативні рішення в кращих компаніях?

Кращі компанії використовують такі системи:

- Експертна система (ЕС) -- компютерна програма, здатна частково замінити фахівця-експерта в рішенні проблемної ситуації.

- Автоматизована система управління (АСУ) -- комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління різними процесами в рамках технологічного процесу, виробництва, підприємства.

- Система підтримки прийняття рішень (СППР) -- компютерна автоматизована система, метою якої є допомога людям, що приймають рішення в складних умовах для повного і обєктивного аналізу предметної діяльності.

На підставі таблиць 2.1 - 2.3 можна зробити висновок, що на ТОВ "Промсервіс" інформаційні потоки отримуються за допомогою факсу, e-mail, телефону та договорами між підприємствами. Підприємство має 2 склади за адресами: м. Харків, вул. Котлова, буд. 106, м. Харків, вул. Котлова, буд. 107. Тому підприємство має можливість зберігати товари в відповідних умовах.

ТОВ "Промсервіс" для транспортних послуг використовує власні автомобілі або послуги авто перевізників, вирішуючи це питання ситуаційно, залежно від завантаженості власних машин на даний час. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

На ТОВ "Промсервіс" використовуються такі технологічні рішення, як ведення діяльності за допомогою програми "1С: Управление торговлей 8". Інших інноваційних впроваджень немає.

Організації ТОВ "Промсервіс" необхідно упровадити власну систему управління запасами, поліпшити логістичні звязки, оптимізувати терміни постачання запасів від постачальників, поступово упровадити систему постачань "точно в строк". В результаті даних заходів знизяться витрати на зберігання запасів. Мінімізація поточних витрат по обслуговуванню запасів є оптимізаційним завданням, що вирішується в процесі їх нормування.

Таким чином, керівництву організації ТОВ "Промсервіс" і бухгалтерії слід звернути увагу на контроль за наявністю, використанням і нормуванням запасів, їх оперативному управлінню і плануванню обсягу закупівель. Тут значну допомогу може надати використання сучасних компютерних технологій.

Делись добром ;)