Проектування операційної системи

контрольная работа

Список використаних джерел

Бай С.І., Іванова І.В., Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. -- К.: КНТЕУ, 2004. -- 188 с.

Гевко І.Б. Операційний менеджмент. -- К.: Кондор, 2005. -- 228 с.

Коваленко Г.А. Учебное пособие по курсу "Операционный менеджмент". -- Краматорск: ДГМА, 2004. -- 104 с.

Лопатенко Л.О. Операційний менеджмент. -- К.: МАУП, 2007. -- 128c.

Михайловська О.В. Операційний менеджмент. -- К.: Кондор, 2008. -- 549с.

Сотник І.М., Вовк О.М. Операційний менеджмент. -- Суми: Видавництво СумДУ, 2007. -- 165c.

Делись добром ;)