Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

курсовая работа

1.3 Структура курсової роботи

Структура курсової роботи складається з трьох розділів

1. Теоретична частина.

У цій частині роботи необхідно в описовій формі дати відповідь на питання (див. Додаток Б), згідно варіанта завдання, вибір якого здійснюється на підставі табл.1.1.

2. Розрахункова частина.

На основі вихідної інформації (див. Додаток В), згідно варіанта завдання, вибір якого здійснюється на підставі табл.1.1 та методичних вказівок (див. Додаток Г) студентові необхідно скласти таблицю техніко-економічних показників (ТЕП), що формують модель операційної системи (ОС) / (приклад по варіанту 0 див. Додаток Д).

3. Проектування заходів по підвищенню ефективності операційної системи.

Вихідна інформація вибирається у відповідності з варіантом (табл.1.1) згідно Додатку Е.

4. Висновки.

Підводяться підсумки виконання курсової роботи (перелік завдань, які були вирішені в курсовій роботі), робляться висновки щодо пріоритетності заходів по забезпеченню зросту виробітку та зниженню собівартості виробництва.5. Список використаної літератури.

Таблиця 1.1 - Вибір варіанту завдання для теоретичної та розрахункової частин курсової роботи

Перша буква прізвища студента

Остання цифра номеру залікової книжки

0,1

2,3

4,5

6,7

8,9

А-Д

1

2

3

4

5

Е-К

6

7

8

9

10

Л-С

11

12

13

14

15

Т-Ц

16

17

18

19

20

Ч-Я

21

22

23

24

25

Делись добром ;)