Психологічні школи людських відносин

курсовая работа

Вступ

 • Генезис менеджменту є послідовною зміною періодів розвитку управлінської думки, кожному з яких властиво переважання тих або інших пріоритетів в розвитку людини, виробництва і суспільства.
 • Генезис менеджменту дозволяє вивчивши минулий досвід і накопичені знання, оцінити сучасний стан, тобто зіставивши минуле, сьогодення і майбутнє і побачити тенденції розвитку менеджменту в майбутньому, тому його вивчення необхідне для ефективного управління.
 • Актуальність теми обумовлена тим, що вивчення історії має величезне значення для всіх керівників, оскільки мова йде про образи мислення, встановлення взаємозвязків між подіями, що відбуваються, і оцінити можливість повторення цих подій в майбутньому. Історія є як би контекстом сучасних проблем. Тільки звернення до історії дозволить виявити дійсний сенс що відбувається, оцінити розвиток ситуації і вказати менеджерам найбільш перспективні напрями розвитку організації.
 • Мета даної курсової роботи - вивчення школи людських відносин і поведінкових наук.
 • Для досягнення мети необхідне вирішення завдань:
 • · Характеристика засновників, прихильників і противників школи людських відносин;
 • · Вивчення теорії Дугласа Мак-Грегора;
 • · Характеристика засновників, прихильників і противників школи поведінкових наук;
 • · Вивчення теорії Честера Барнарда;
 • · Проведення практичної частини.
 • Делись добром ;)