Психологічні школи людських відносин

курсовая работа

3. Практична частина

Основні ідеї, використовувані сучасним менеджментом на основі шкіл людських відносин і поведінкових наук:

· використання чинників комунікації, групової динаміки, мотивації і лідерства;

· відношення до членів організації як до активних людських ресурсів.

Головним напрямом вдосконалення процесу комунікації в менеджменті є вдосконалення комунікативних навиків всіх учасників комунікативного процесу.

Людина приходить в організацію, керуючись особистими цілями і особистими інтересами. Біля організації також існують свої цілі і інтереси. При роботі людини усередині організації відбувається узгодження цілей персоналу і цілей організації. У цьому процесі інформація є технологічною основою, за допомогою якої відбувається це узгодження.

Для виконання ролі технологічної основи в менеджменті інформація повинна володіти певними характеристиками і властивостями - для цього використовують різні інформаційні джерела і враховують чинники, що впливають на інформаційне забезпечення, і існуючі обмеження використання інформації.

Комунікації в менеджменті виконують інтегруючу роль. Обєднання учасників комунікаційного процесу відбувається за допомогою мовного спілкування. У комунікації обовязково необхідно враховувати її два аспекти: особовий і інформаційний.

У повсякденному житті, на роботі і відпочинку люди постійно спілкуються один з одним. Якщо постійне спілкування триває досить довго, це викликає відчуття близькості між людьми. Для індивіда стає не байдужою думка людей, з якими він контактує, що робить вплив на його поведінку по відношенню до цих людей. Але і люди, що контактують з ним, зроблять вплив на індивіда. Якщо такі психологічні процеси відбуваються між двома або великою кількістю людей, то ці люди стають групою.

Група-- це два або більша кількість людей, які вступають в такий взаємодія, коли кожну особу надає вплив на інших і одночасно знаходиться під впливом інших осіб. Група--це сімя, відділ, де людина працює, група друзів, група студентів і безліч інших.

Організацію можна розглядувати як обєднання декількох груп. Формуючи підрозділи підприємства і рівні його управління, керівництво створює групи. Велика організація може складатися з безлічі груп. Всі вони створюються по волі керівництва для організації виробничого процесу і носять назву формальних груп. Їх функціями є виконання конкретних завдань і досягнення конкретних цілей.

Прикладами підприємств можуть служити будь-які підприємства, такі як товариства, суспільство з обмеженою відповідальністю, акціонерне суспільство, закрите акціонерне суспільство, кооперативи, унітарні підприємства і індивідуальні підприємці.

Делись добром ;)