Раціоналізація трудових процесів

курсовая работа

ВИСНОВКИ

Важливим елементом організації праці на підприємстві є організація робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці при якомога менших фізичних зусиллях і мінімальному нервовому напруженні працівника. Організація робочого місця передбачає його планування, устаткування і створення сприятливих умов праці.

Раціональна організація робочого місця передбаачає комплекс заходів, спрямованих на створення на ньому всіх необхідних умов для високопродуктивної праці при повному використанні технічних можливостей устаткування, на підвищення змістовності праці, на збереження здоровя працюючих.

Провівши аналіз діяльності ВАТ "Електротермометрiя", можна можна зробити висновок про те, що дане підприємство є перспективним вільно конкурує на ринку регуляторів технологічних процесів.

Делись добром ;)