Розробка операційної системи на підприємстві

курсовая работа

1.3 Технологічний процес виробництва продукції

Основу діяльності підприємства складає виробничий процес.

Виробничим процесом називають сукупність дій повязаних з програмуванням, науково-технічними і конструкторськими розробленнями, проектуванням і зберіганням сировини, виготовленням проміжної (напівпродуктів) та готової продукції, її випробуванням, пакуванням, обліком та зберіганням, ремонтом обладнання тощо.

Будь яку технологію можна уявити, як сукупність технологічних процесів.

Технологічним процесом називається логічно упорядкований набір послідовних завершених ланок переробки сировини, матеріалів у проміжну або кінцеву продукцію з наявними властивостями.

Технологічні процеси постійно вдосконалюють. Це зумовлено тим, що продукцію, яку виробляють на підприємстві, періодично поліпшують.

В ТП проміжними ланками є стадії та операції. Технологічні процеси відображають у вигляді текстових описів та графічних зображень (схем).

Основними складовими технологічних процесів є технологічні операції, кожну з яких розглядають як окремий технологічний процес.

Технологічною операцією називають закінчену частину технологічного процесу, яку виконують на одному робочому місці (праці) один або кілька працівників (робітників) над одним або кількома обєктами, які одночасно обробляються.

При наданні послуг ТОВ ?Пром-Буд? , можна виділити наступні технологічні процеси:

1) складання плану проведення робіт ;

2) аналіз місцевості проведення виробництва ;

3) підготовка креслень для будівництва;

4) забезпечення сировиною і матеріалами;

5) підготовка обладнання ;

6) початок будівництва ;

7) контроль за виконанням робіт ;

8) завершальна стадія будівництва ;

Технологічний процес являє собою засіб, який використовується для досягнення мети діяльності підприємства.

Розділ II. Оптимізація виробничої структури

Делись добром ;)