Розробка системи менеджменту в ПП "Дизайн+"

курсовая работа

Розділ 2. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку

Оцінюючи середовище будь-якої організації потрібно врахувати його неоднорідність, оскільки воно складається з двох частин. Перша частина середовища, в якому функціонує організація, називається мікросередовищем, до складу якого входить внутрішнє середовище організації та найближче оточення. Макросередовище, яке обєднує більш віддалені сили, що не піддаються прямому управлінню з боку організації, є другою частиною. Його часто називають зовнішнім середовищем, оскільки воно включає все те, що стосується діяльності організації і знаходиться поза його межами.

Делись добром ;)