Розробка стратегії діяльності судноплавної компанії ВАТ "Українське дунайське пароплавство"

дипломная работа

1.2 Етапи розробки стратегії діяльності підприємства

Виокремлюють певні етапи розроблення стратегії діяльності підприємства, що виділяються метою та переліком виконуваних досліджень (табл.1.1):

Таблиця 1.1 - Етапи розробки стратегії підприємства

№ з/п

Етапи розробки стратегії підприємства

Мета

Перелік виконуваних досліджень

1

2

3

4

1

Стратегічна діагностика середовища організації

Визначення поточного і перспективного стану середовища організації

Під час діагностики добирають показники, які здатні дати повну й якісну оцінку елементів, взаємозвязків, умов, у яких функціонує система. Для цього зовнішнє й внутрішнє середовище організації розглядають як сукупність окремих компонент. Кожна компонента, в свою чергу, містить сукупність чинників, які знаходять своє відображення в системі показників.

2

Визначення місії та цілей організації

Визначення найбільш загальних орієнтирів функціонування підприємства, як правило, зовнішнього спрямування, що відображають зміст його існування, його філософію, бачення свого місця в даному бізнесі, в регіоні, в суспільствію

Вивчаються фактори, що впливають на формулювання місії і є її джерелами наступні: стан середовища підприємства, ресурси підприємства, історія підприємства, за час якої сформувалась його філософія, стиль діяльності власників і менеджерів, специфічні особливості підприємства.

3

Стратегічний аналіз потенціалу ринку й організації

Визначення рівня привабливості ринку для певної організації, що залежить від її конкурентоспроможності, тобто здатності задовольняти потреби споживача краще, ніж конкуренти.

Здійснюється макро і мікросегментація, тобто поділ клієнтів організації на певні групи, які мають однакові потреби.

4

Генерація й аналіз стратегічних альтернатив

Визначення набору різних варіантів стратегій, які дають змогу організації досягти цілей, в межах вибраного напряму й обмежень на використання ресурсів.

Застосовується стратегічний аналіз як за формальними моделями так і за кількісними методами, творчий аналіз, що враховують специфіку організації, аналітичні й інтуїтивні здібності менеджерів.

5

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

1. 3. Етапи розробки альтернативних дій

Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення й аналізу (оцінки). На першому етапі створюються стратегії, що дозволяють досягти поставлених цілей. Тут важливо розробити можливо більше число альтернативних стратегій...

Аналіз господарсько-фінансової діяльності організацій

8. Визначити фінансово-економічні аспекти реалізації розробки стратегії окремих бізнесів ЗАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” в стратегічних зонах господарювання.

Предметом даного дослідження є процес стратегічного менеджменту з метою забезпечення управлінців ефективним інстументарієм...

Корпоративна стратегія підприємства

1.3 Принципи розробки і реалізації корпоративної стратегії

1.3.1 Рівні стратегічного управління Стратегічне планування -- сукупність дій та рішень, які використовує керівництво, вони сприяють розробці специфічних стратегій для досягнення цілей організації...

Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

1.2 Процедура розробки внутрішніх планів підприємства

Сучасні умови господарювання вимагають здійснення управління підприємством на базі стратегічного планування...

Операторська діяльність та управління ризиками

1.2 Типи та етапи операторської діяльності

В інженерній психології переважно розглядається діяльність людини-оператора в автоматизованих технічних системах та виходячи з цього операторів та особливості їх діяльності класифікують наступним чином: - оператор-маніпулятор - керує...

Особливості менеджменту організацій в кризових ситуаціях

1.3 Особливості розробки антикризової стратегії

Глибина кризового стану і тривалість періоду, протягом якого він настає...

Порядок управління диверсифікованим підприємством

Розділ 1. Сутність стратегії диверсифікації діяльності підприємства

...

Проектування операційної системи

2. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації

Операційна стратегія - це більш вузька стратегія для основних структурних одиниць, таких як завод, відділ (внутрішньо функціонального напрямку), торгове регіональне представництво. Заходи...

Розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства на прикладі корпорації "Бісквіт-Шоколад"

1. Теоретичні аспекти розробки зовнішньоекономічної стратегії підприємства

...

Розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства на прикладі корпорації "Бісквіт-Шоколад"

1.2 Методологічні аспекти розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Під поняттям стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства розуміють уважний розгляд усіх альтернативних варіантів у сфері зовнішньоекономічної діяльності...

Розробка та реалізація оптимальної стратегії конкурентної поведінки бізнесу на прикладі підприємства ПП "Спаркмаркетинг"

Розділ І. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку підприємства

...

Розробка та реалізація оптимальної стратегії конкурентної поведінки бізнесу на прикладі підприємства ПП "Спаркмаркетинг"

1.2 Види корпоративної стратегії та етапи її розробки

...

Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2 Особливості планування та реалізації стратегії підприємства учасника зовнішньоекономічної діяльності

Структура стратегії фірми на зовнішньому ринку Зовнішньоекономічна діяльність фірми здійснюється за такими основними напрямками: ь вихід на зовнішній ринок; ь експортно-імпортні поставки товарів...

Стратегія управління як основа менеджменту

2.2. Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії

Корпоративна або загальна стратегія підприємства визначає загальний напрямок його діяльності...

Управління збутовою діяльністю підприємства

3.1 Основні етапи планування збутової діяльності на ПАТ "Ковельсільмаш"

В галузі збуту важливим завданням відділу збуту на підприємстві є планування самого збуту продукції. Саме в процесі планування збуту закладені ідеї переносяться в сферу практичних дій...

^