Сертифікація товарів іноземного походження

реферат

Список використаних джерел

Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Гамула П. Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. -- Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. -- 559с.

Бичківський Р. В., Столярчук П. Г., Сопільник Л. І., Калинський О. О. Управління якістю. Сертифікація. -- К.: Школа, 2005. -- 432с.

Боженко Л. І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. -- Л.: Афіша, 2004. -- 323с.

Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг. -- К.: МАУП, 2005. -- 144с.

ДСТУ 3411:2004. Система сертифікації УкрСЕПРО; Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі / Ю. Жарков (розроб.), М. Мухаровський (розроб.). -- Офіц. вид -- К.: Держспоживстандарт України, 2004. -- 21с.

Рамазанова-Стьопкіна О. А. Основи стандартизації, сертифікації та контролю якості. -- К.: НАУ, 2004. -- 112с.

Делись добром ;)