Система менеджменту якості, процесний підхід, регламентація процесів, класифікація процесів

дипломная работа

1.2 Класифікація процесів

Проста класифікація бізнес-процесів:

- за відношенням до клієнтів процесів:

1) зовнішні;

2) внутрішні.

- за відношенням до отримання доданої цінності:

1) основні (додають цінність);

2) допоміжні.

- за рівнем подробиць розгляду:

1) верхнього рівня;

2) детальні;

3) елементарні (операції, які не потребують більш детального опису).

На рис. 1.2 наведено процеси, визначені за відношенням до клієнтів (споживачів) результатів процесів.

Клієнтом (споживачем) процесу називається субєкт (фізична, юридична особа, функціональний підрозділ інший процес і так далі), що використовує результати (виходи процесу). Для клієнта процесу важливі цінність і час надання результату (виходу процесу) [5].

Рисунок 1.2 - Класифікація процесів за відношенням до клієнтів

Класифікація процесів на основні та допоміжні наведено на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 - Основні та допоміжні процеси

На практиці при аналізі діяльності промислового підприємства виділяють не більше пяти-семи основних і чотирьох-шести допоміжних бізнес-процесів.

На рис. 1.4 наведено декомпозицію однієї з функцій верхнього рівня на більш детальний процес. Якщо розглядати діяльність організації в цілому, то для її опису використовується представлення процесів на верхньому рівні. При визначенні бізнес - процесів, що існують в організації, доцільно починати опис з процесів верхнього рівня [5].

Рисунок 1.4 - Процеси верхнього рівня. Декомпозиція однієї з функцій на детальний процес

Делись добром ;)