Система менеджменту якості, процесний підхід, регламентація процесів, класифікація процесів

дипломная работа

2.3.1 Основні функції відділу

Відділ здійснює й забезпечує:

- надання методичної допомоги підприємствам галузі по створенню метрологічних служб і організації їх діяльності;

- взаємодію з метрологічною службою Міністерства промислової політики України, органами Держстандарту України, з головними й базовими організаціями метрологічної служби й стандартизації, органами по сертифікації з питань, що входять у його компетентність;

- підготовку у відповідні організації пропозицій по тематиці НДР і ОКР, необхідні для розробки й впровадження нормативних документів по метрологічнім забезпеченню;

- розробку програм і координаційних планів по метрологічному забезпеченню розробки, випробувань і виробництва кольорових металів і сплавів по закріпленій номенклатурі;

- розробку рекомендацій із впровадження в інституті й на підприємствах сучасних засобів вимірювальної техніки й методів вимірів;

- участь у роботі комісій із сертифікації й вибіркових перевірках якості продукції, що випускається;

- підготовку й проведення конференцій, семінарів по обміну досвідом, підвищенню кваліфікації працівників служб метрології, стандартизації й сертифікації;

- підготовку інформаційних матеріалів по метрологічному забезпеченню виробництва, стандартизації й сертифікації кольорових металів і сплавів;

- підготовку в Мінпромполітики України й організації Держстандарту України інформацію про виконання робіт з метрологічного забезпечення проведення, стандартизації й сертифікації кольорових металів і сплавів;

- підготовку висновків по спірним питанням оцінки стану засобів вимірювальної техніки;

- підготовку пропозицій про скасування нормативної документації;

- підготовку пропозицій про усунення виявлених порушень метрологічних правил, норм і вимог;

- проведення метрологічної атестації й планомірне вдосконалення засобів вимірювальної техніки й методик виконання вимірів;

- участь в аналізі причин браку продукції й інших втрат у виробництві, повязаних зі станом засобів вимірювальної техніки, контролю й випробувань, виконанням контрольно-вимірювальних операцій;

- планування й координацію робіт з метрологічного забезпечення виробництва;

- контроль роботи метрологічних служб, атестація лабораторій;

- науково-технічне й організаційно-методичне керівництво роботами зі створення стандартних зразків хімічного складу й властивостей сплавів, а також безпосереднє виконання відповідних робіт згідно Положення про центр;

- виконання експериментальних досліджень при розробці стандартних зразків складу сплавів кольорових металів, у тому числі проведення їх спектроаналітичних досліджень;

- виконання хімічного і спектрального аналізу металів і сплавів;

- планомірне придбання, налагодження й ремонт засобів контролю й ЗВТ якості сировини й продукції в інституті й на підприємствах;

- науково-технічне й організаційно-методичне керівництво роботами із забезпечення НДР і ОКР засобами вимірювальною технікою.

- аналіз стану метрологічного забезпечення робіт інституту;

- проведення організаційно-методичної допомоги по стандартизації підрозділам інституту й підприємствам галузі;

Делись добром ;)