Система управління витратами на підприємстві

дипломная работа

2.2. Характеристика технологічного процесу виробництва продукції

Технологічний процес - це процес переробки сировини та інших виробничих ресурсів з використанням певної технології в готову продукцію (послуги).

Технологія виробництва має велике значення в процесі виробництва. Від неї залежить сам результат виробництва та характеристики кінцевого продукту. Дотримання технології виробництва забезпечить якісний результат, а порушення технологічних умов негативно позначиться не лише на якостях кінцевого продукту, а й може спричинити виникнення небезпечної або навіть аварійної ситуації для працівників.

На підприємстві для здійснення технологічного процесу використовується тверде паливо (камяне вугілля), що поділяється на марки, кожна з яких має свої якісні характеристики.

Кожна котельня філії ВАТ ДХК “Павлоградвугілля” ” Павлоградське енергопідприємство“ працює на вугіллі різних марок. Розглянемо якість вугілля на котельних підприємства (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Якість вугілля на котельних підприємства за 1 кв. 2006 р.

Підприємство

Марка

вугілля

Зольність,

%

Волога,

%

Сірка,

%

Найнижча

теплота

згорання

Ккал / кг

Тернівська

котельні ш-ти

ДГр

23,3

12,8

1,57

5016

3-4 мкр.

к-т 13-25

6,3

13

1,48

6104

Степова

котельня ш-ти 1

33,3

6,9

1,4

5250

котельня ш-ти 2

Гр

33,3

6,9

1,1

5250

Ювілейна

котельня ш-ти

Гр

25,3

6,4

1,86

5383

Павлоградська

котельня ш-ти

ДГр

13,7

10,1

1,34

5623

Самарська

котельня ш-ти

Гр

23,2

10,8

1,35

5247

Дніпровська

котельня ш-ти

ДГр

32,8

10,2

1,16

4631

Зах.-Донбаська

котельня ш-ти

к-т 13-25

7,5

12,8

1,48

6104

блок №3

Гр

18,4

8,1

1,1

6009

Благодатна

 

 

 

котельня ш-ти

ДГр

11,4

11,8

1,18

5879

Герої космосу

 

 

 

котельня ш-ти

к-т 13-25

7

13

1,48

6104

ЦОФ

 

 

 

"Павлоградська"

к-т 13-25

7,3

13

1,48

6104

ДГр та Гр - це рядове вугілля, а к-т 13-25 - це концентрат вугілля, тобто це збагачене вугілля.

Видаток палива розраховується за формулою:

В = (Q х b) / k , (2.1.)

де В - видаток палива;б

Q - кількість виробленої теплової енергії;

b - питомий видаток палива на 1 Гкал;

k - коефіцієнт переводу в умовне паливо (тепловий коефіцієнт).

Питомі витрати палива при споживанні вугілля приймаються у відповідності до “Розрахункових питомих витрат палива на випуск тепло енергії котельними ВАТ ”Павлоградвугілля” від 10.02.2004 р.” з експертним висновком державної інспекції з енергозбереження № 04.В18 - 05.01024.75.11.3.-Н12 та згідно режимних карт.

Тепловий коефіцієнт переводу натурального палива в умовне паливо для вугілля (k) складає:

ДГ 13-25, k = 0,84 ДГр (Терн.), k = 0,61

Гр. (Ювіл.), k = 0,61 Гр (Сам.), k = 0,60

Гр. (Степ.), k = 0,69 ДГр (Дніп.), k = 0,60

Гр. (Павл.), k = 0,60 ДГр (Г-к), k = 0,58

Гр. (З-Д), k = 0,63 гр. (Сташ.), k = 0,61

ДгР (Благ.), k = 0,54

У 2006 році на котельних енергопідприємства фактична питома вага видатку палива склала 200,6 кг. у. п. / Гкал, замість запланованої 185,6 кг. у. п. / Гкал. Збільшення питомого видатку палива на виробіток теплової енергії котельними підприємства порівняно з нормованим обумовлено наступними причинами:

1. Для котельних, що використовують концентрат фракції 0-13, він поставлявся з підвищеною зольністю до 25,9 % (при нормі 16%).

2. Згідно ДСТУ 8183 - 86 “Вугілля кам яне й антроцит Донецького басейну для шарового зпалювання” у котельних повинне зпалюватися вугілля з зольністю 25 - 30%, а фактична зольність вугілля сягає 40%. Це призводить до зниження ККД котлів на 6 - 10%.

3. Значна частка вугілля дрібної фракції збільшила просипання вугілля на решітці. Так, за плановими втратами від механічного недорогу для топок прямого ходу у 11 % фактичне просипання сягає 15 - 16 %.

4. Через відсутність критих складів вугілля фактична вологість сягає 15% при нормі у 10%.

5. Нормована величина питомого видатку палива та еквівалентний коефіцієнт, що вказаний у розрахунковому балансі, прийняті на базі теоретичних розрахунків і планової характеристики палива. Для визначення фактичних ККД котлів, норм розходування палива, еквівалентних коефіцієнтів необхідна наладка кожного котла спеціалізованою організацією. Подібні наладки на підприємстві через відсутність коштів фінансування не здійснюються протягом останніх трьох років.

Що стосується готової продукції, то вона представлена у вигляді теплової енергії. Опалювальний сезон розпочинається тоді, коли температура повітря протягом трьох діб становить + 8 С. Теплова енергія, що виробляється котельними підприємства, є різною для кожного споживача за своєю температурою. Ця температура залежить від температурного графіку по кожному зі споживачів. Також вона залежить і від температури зовнішнього повітря. Так, кожне підприємство на початку опалювального сезону подає заявку на енергопідприємство, де вказує ту температуру, яка повинна бути в опалювальних мережах. Ця температура різна для кожного споживача. Також у заявці вказується обсяг тепломережі для кожної окремої котельної, видаток води, тиск у трубопроводі, що подає воду (пар), тиск у зворотньому трубопроводі , норму втрати. Також підприємство - споживач вказує по кожному місяцю окремо кількість теплової енергії, що споживається у Гкал та загальну кількість теплової енергії на весь опалювальний сезон. Замовник обовязково вказує тип водонагрівального котла та кількість теплової енергії та вугілля тієї чи іншої марки для гарячого водопостачання підприємства по кварталам. Приклад заявки можна знайти у додатку Б. Потім на базі існуючого на підприємстві температурного графіку, який враховує температуру зовнішнього повітря, необхідну споживачеві температуру, температуру в трубопроводі, що подає воду (пару) та температуру в зворотньому трубопроводі розраховується температура, з якою буде подаватися вода споживачеві. Температурного графіку представлений у додатку В.

Делись добром ;)