Специфіка кадрового менеджменту на сучасному етапі в ресторанному бізнесі

дипломная работа

1.5 Методи індивідуальної та групової роботи з персоналом

В якості одного з найважливіших обєктів управління для керівника виступає персонал організації.

Персонал можна визначити як деяку кількість осіб одного трудового колективу, які мають певні відмінності між собою (посадові, професійні, особистісні) і організованих за загальним задумом керівництва з урахуванням цих відмінностей для вирішення завдань, передбачених статутом організації, фірми, підприємства.

Під управлінням персоналом в найбільш загальному вигляді ми будемо розуміти виконувану в організаціях діяльність, яка сприяє найбільш ефективному використанню людей (працівників) для досягнення організаційних і особистих цілей.

Персонал як обєкт управління має власні властивості (організаційно-структурні, психологічні, соціальні та інші), що потребують вмілого обліку в практичній роботі.

Розглянемо основні властивості персоналу як обєкта управління.

Делись добром ;)