Аналіз ефективності системи менеджменту ТК "Колібрі"

курсовая работа

1.4 Аналіз виявлених проблем на основі системи прийняття рішень

При розробці управлінського рішення дуже важливо правильно вибрати критерії - показники, що характеризують варіанти рішень і використовувані для оцінки і вибору.

Дієвість схвалюваного менеджером управлінського рішення істотно залежить від правильного вибору ступеня участі підлеглих в ухваленні і здійсненні рішення. При цьому можливо як повна неучасть підлеглих (рішення ухвалюється менеджером єдино особисто), так і сумісне з менеджером вироблення і ухвалення рішення (колективне рішення).

Тому доцільно скласти наступну таблицю 1.1.

Таблиця 1.1. Управлінські рішення в ТК «Колібрі»

Характеристика управлінських рішень

Приклади, які відображають характеристики управлінських рішень

Механізми забезпечення ефективності і використання характеристик управлінських рішень в організації

Внутрішні

Рішення у сфері інформатизації - підключення до компютерної системи резервування (бронювання) на міжнародному ринку туризму AMADEUS

Вивчення ринку інформаційного забезпечення туристичної діяльності; вивчення потреб клієнтів; розрахунок економічної ефективності; ухвалення рішення

Зовнішні

Проведення рекламної компанії

Визначення цілей рекламної компанії; складання бюджету рекламної компанії; дослідження засобів реклами, вибирання засобів реклами

Колективні

Рішення про проведення атестації

Визначення необхідності в проведенні атестації персоналу; наказ про проведення атестації; вибір методів атестації; оцінка відповідності співробітників посадам

Індивідуальні

Вирішення об преміювання окремих співробітників за наслідками роботи

Аналіз динаміки зростання обємів реалізації туристичних послуг; аналіз особистого внеску кожного співробітника; визначення розміру премії

Отже, таким чином, досліджуване туристичне підприємство ТК «Колібрі» успішно здійснює діяльність на туристичному ринку м. Полтави та прагне завоювати певну нішу на ринку України. Звісно, в діяльності ТК «Колібрі» існують також пені проблеми, для вирішення яких потрібно здійснити певний аналіз та згідно з ним впровадити якісні заходи щодо покращення та подальшого розвитку підприємства.

Делись добром ;)