Створення підприємства й розробка системи керування цукровим заводом

курсовая работа

4. Організація виробництва продукції

«Цукровий комбінат” розташовується на території в 48 гектара. Права користування земельною ділянкою встановлені Постановою Уряду від 19 січня 2003 року на умовах оренди строком на 49 років. На підставі договорів про надання ділянки в користування на умовах оренди (договорів оренди землі) № ... від 23 лютого 2003 року й № ... від 26 лютого 2003 року щорічна орендна плата встановлена в розмірі 188 843 євро. Орендна плата вноситься частинами, щокварталу, не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу. Оплата провадиться в рублях. Перерахування нарахованої в євро орендної плати провадиться за курсом євро на 15 число другого місяця оплачуваного кварталу.

На території комбінату перебувають: основне виробництво, допоміжне виробництво, адміністративні будинки, лабораторія контролю якості, а також ряд допоміжних будинків і цехів. Є підїзні колії для автомобільного й залізничного транспорту, обладнані площадки для вантажно-розвантажувальних робіт. Є необхідне енерго-, водо- і теплопостачання для виробництва.

Підприємство планувалося й будувалося як стратегічний вузол, що забезпечує Запоріжжя й Запорізьку область із 1957 року запасами буряку, а з 1978 року - продуктами переробки буряку, тобто цукру вищого й першого сортів. Устаткування, установлене й запущене в 1982 році, відповідало на той період самому передовому рівню цукоропереробного виробництва й поставлялося голландською фірмою Готер.

Технологічний цикл розрахований на цілодобову й цілорічну експлуатацію встаткування, із плановими зупинками на проведення профілактичних і планово-ремонтних робіт.

Виробничий процес містить у собі цілий комплекс виробничих операцій, в основі яких лежить цехова структура виробництва, з використанням високоавтоматизованих процедур обробки, очищення й переробки буряку. При цьому весь контроль за виробництвом зосереджений на пультах центрального диспетчерського автоматизованого керування відповідних виробництв, а чисельність обслуговуючого персоналу зведена до мінімуму.

Процес переробки буряку на виробництвах № 1 і № 2 ідентичні. Відмінність полягає в тому, що нормативи вихід цукру вищого сорту на виробництві № 1= 75 %, а на виробництві № 2 = 72 %. На величину виходу впливають такий фактор, як якість.

За 10 місяців 2006 року середній вихід цукру вищого й першого сортів склав 75 %, що вище средньонормативного на 1,5 %. Це говорить про якість експлуатації встаткування й рівні кваліфікації персоналу, зайнятого у виробництві.

АТ «Цукровий комбінат» здатний переробляти до 1000 тонн буряку в добу, по 500 тонн на кожному мірошницькому виробництві. На сьогоднішній день комбінат завантажений на 85 % своїх потужностей. Таким чином, потенційні можливості підприємства досить високі.

Технологічні операції можна представити як послідовність проходження буряку в процесі його переробки через:

- основний виробничий будинок;

- один із двох виробництв (№ 1 або № 2).

У виробничому будинку виконують операції:

- приймання й розміщення буряку;

- попереднє очищення буряку;

- виділення дрібного буряку;

- зважування буряку й відходів;

- передача буряку на цукоропереробний завод (№ 1 або № 2).

Цукоропереробні заводи мають три відділення:

- підготовче;

- переробне;

- готової продукції;

Крім того виробництво у своєму складі має цех фасовки продукції, де цукор фасується в паперові пакети (упакування) по 2 кг.

У підготовчому відділенні виробництва відбувається:

- формування партій буряку;

- очищення буряку від домішок, що відрізняються розмірами;

- сухе очищення поверхні буряку;

- мокре шелушення буряку;

- зволоження буряку;

- отволажування буряку;

- знезаражування буряку;

- зважування буряку;

- передача буряку в переобне відділення.

У переробному відділенні виконують операції:

- здрібнювання буряку і його проміжних продуктів;

- сортування проміжних продуктів переобки на фракції по розмірах і якості;

- контроль і формування потоків цукру;

- зважування цукру;

- передача цукру у відділення готової продукції.

Відділення готової продукції призначено для цілей:

- безтарного зберігання цукру;

- формування сортів цукру;

- вітамінізації цукру;

- контролю цукру (виділення випадкових домішок);

- фасовки й упакування цукру в мішки, пакети й пачки;

- відпустки фасованої продукції;

- безтарна відпустка на автомобільний і залізничний транспорт.

На комбінаті діє цілком налагоджена система по забезпеченню виробництва всіма необхідними ресурсами: основними коштами й запасними частинами; основної сировини; електроенергією, теплом і водою; кадрами.

Основні кошти «Цукровий комбінат» по основних і допоміжних цехах представлені у вигляді зведеної таблиці. Вартість основних коштів комбінату за станом на 1 жовтня 2006 року представлена в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 Основні кошти «Цукровий комбінат» на 1 жовтня 2006 року (у млн. грн.)

Найменування основних коштів

Первісна вартість

Сума зношування

Зношування в %

Залишкова вартість

Будинки й спорудження

236,955

60,871

25,7

176,084

Машини й устаткування

96,891

76,744

79,2

20,147

Усього:

333,846

137,615

41,2

196,230

Сертифікацію готової продукції щокварталу проводить фірма, відповідно до договору.

Постачання основного й допоміжного виробництва електроенергією, теплом і водою здійснюється з міських систем. Зривів у забезпеченні виробництва енергоресурсами не було. Комбінат вчасно провадив платежі за електроенергію, тепло й воду. В 2005 році за 9-ть місяців їм було виплачено:

- за електроенергію - більше 6,3 млн. гривень;

- за тепло - більше 1.6 млн. гривень;

- за забір і скидання води - більше 122 млн. гривень.

Комбінат повністю укомплектований адміністративним, інженерно-технічним і виробничим персоналом. За станом на 1 жовтня 2006 року на комбінаті працюють 510 чоловік.

Делись добром ;)