Створення підприємства й розробка системи керування цукровим заводом

курсовая работа

5. Персонал підприємства й оплата його праці

На комбінаті існує почасово-преміальна система оплати праці. В 2005 році питома вага по оплаті праці (у складі витрат, що включають у собівартість) склав:

- по основному виробництву - 1,06%;

- по загальногосподарських витратах - 2,03%.

У таблиці 5.1 представлені дані по розподілі чисельності й місячного фонду оплати праці за станом на 1 жовтня 2006 року.

Таблиця 5.1 - Розподіл чисельності й фонду оплати праці

Питома вага в %

Чисельність

Заробітна плата

Адміністрація

1,2

3,7

Відділи керування

10,5

11,4

Лабораторія

3,7

3,4

Основне виробництво

34,0

35,8

Транспортний цех

11,6

12,7

Допоміжні цехи

39,0

33,0

Керівники комбінату постійно приділяють увагу підвищенню кваліфікації керівного, інженерно-технічного й виробничого персоналу. В 2006 році на навчання (підготовку) кадрів щомісяця витрачалося від 0.01 % до 0.05 % коштів, що включають у собівартість.

Для розширення ринків збуту (збільшення обсягів продажів), удосконалювання оперативності і якості керування в умовах ринкової економіки на комбінаті планується:

По-перше, протягом 1-го кварталу 2007 року створити відділ маркетингу, що повинен буде виконувати наступні функції: вивчати ринки; планувати збут продукції й ціноутворення; просувати продукцію на ринок; контролювати виконання планів по збуті й т.д. Відділ маркетингу доцільно організувати по функціональній ознаці й розподілити функціональні обовязки між трьома менеджерами в такий спосіб:

- перший - займається моніторингом зовнішньої ситуації;

- другий - всіма питаннями по просуванню продукції на ринки збуту;

- третій - плануванням на основі внутрішнього аналізу (контролінга).

Менеджерам установити почасово-преміальну заробітну плату від 1.5 до 3 тис.грн. на місяць.

По-друге, для успішного виконання своїх завдань відділами керування необхідно відповідне технічне, інформаційне й програмне забезпечення. Для оперативного аналізу внутрішньої ситуації додати в програмне забезпечення, наявне на комбінаті, функції по складанню зведених звітів реалізації товарів за різні періоди часу по сегментах ринку й окремих великих замовників. Для вивчення ринку збуту необхідна база даних по потенційних покупцях і конкурентам. Така база повинна включати не тільки адресно-іменні відомості, але й відображати показники діяльності підприємства за різні періоди часу. Цим вимогам задовольняє база даних Держкомстату.

Практичну реалізацію поставлених вище завдань (у плані їхньої розробки й супроводу) рекомендується доручити відділу автоматизації, якому необхідно створити протягом 1-го кварталу 2007 року. Можлива чисельність відділу - 4 - 5 чоловік із заробітною платою від 1,5 до 3 тис. грн. на місяць. Поточне керівництво здійснює генеральний директор АТ "Цукровий комбінат". Організаційна структура комбінату, за станом на 1 жовтня 2006 року, наведена на малюнку 5.1.

Рис 5.1. Організаційна структура АТ «Цукровий комбінат»

По своїх посадових обовязках весь персонал розділяється на управлінський персонал (керівники), інженерно-технічні працівники (фахівці), що служать і робітники.

У загальному складі працівників АТ «Цукровий комбінат»:

Ш керівники - 70 чоловік;

Ш фахівці - 66 чоловік;

Ш службовці - 3 чоловік;

Ш робітники - 313 чоловік;

Ш охорона - 58 чоловік.

Делись добром ;)