Аналіз зовнішнього середовища підприємства

курсовая работа

3.2.1.Аналіз середовища на основі загальноприйнятої класифікації чинників

Аналіз чинників мікро та макросередовища зробимо за допомогою бальної оцінки впливу кожного чинника на підприємство та розрахунку індексу стійкості до дії чинників зовнішнього середовища.

Індекс стійкості = питома вага * бальна оцінка впливу кожного з чинника / максимальна кількість балів з урахуванням питомої ваги.

Таблиця 3.1. Аналіз макросередовища.

Чинники

макросередовища

Питома

вага

оцінка в балах

підприємство

Конкурент №1

Конкурент №2

1.Стан економіки та ринку

0,15

6

6

6

2.Діяльність уряду

0,15

4

4

4

3.Структурні тенденції

0,05

5

5

5

4.Науково-технічні тенденції

0,2

6

5

3

5.Природно-екологічна складова

0,05

7

6

5

6.Тенденції ресурсного забезпечення

0,2

8

7

5

7.Демографічні тенденція

0,05

6

6

6

8.Соціально-культурна складова

0,05

5

5

5

9.Несподіванки стратегічного характеру

0,05

8

7

6

10.Міжнародне оточення

0,05

8

6

5

Розрахуймо індекс стійкості до дії чинників макросередовища для базового підприємства:

Iст бп = (0,15*6 + 0,15*4 + 0,05*5 + 0,2*6 + 0,05*7 + 0,2*8 + 0,05*6 + 0,05*5 + 0,05*8 + 0,05*8) / 10 = (0,9 + 0,6 + 0,25 + 1,2 + 0,35 + 1,6 + 0,3 + 0,25 + 0,4 + 0,4) / 10 = 6,25 / 10 = 0,625 -

цей індекс показує стійкість до дії чинників макросередовища, його оптимальне значення дорівнює 1.

Розрахуймо індекс стійкості до дії чинників макросередовища для конкурента №1:

Iстк 1 = (0,15*6 + 0,15*4 + 0,05*5 + 0,2*5 + 0,05*6 + 0,2*7 + 0,05*6 + 0,05*5 + 0,05*7 + 0,05*6) / 10 = (0,9 + 0,6 + 0,25 + 1 + 0,3 + 1,4 + 0,3 + 0,25 +0,35 + 0,3) / 10 = 5,65 / 10 = 0,565

Розрахуймо індекс стійкості до дії чинників макросередовища для конкурента №2:

Iстк 2 = (0,15*6 + 0,15*4 + 0,05*5 + 0,2*3 + 0,05*5 + 0,2*5 + 0,05*6 + 0,05*5 + 0,05*6 + 0,05*5) / 10 = 4,7 / 10 = 0,47

Як бачимо оцінка впливу чинників зовнішнього середовища дещо схожа з оцінкою конкурентоспроможності підприємства, але з вагомою відмінністю, що головною метою є оцінка впливу зовнішнього середовища, а не оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Аналізуючи індекси стійкості до дії чинників макросередовища можна констатувати що на базове підприємство мікросередовище оказує найменший ступінь впливу порівняно з першим конкурентом та другим конкурентом. Це говорить про те, що при інших рівних умовах базове підприємство швидше адаптуватиметься до зміни чинників макросередовища, а значить стане більш конкурентоспроможним порівняно із конкурентами. Але також треба відмітити, що значення ідеального індексу стійкості перевищує наявний індекс майже в 1,5 рази, що повинно насторожувати підприємство. Єдиним виходом я бачу - оперативне реагування на дії чинників макросередовища, так як на ці чинники підприємство не може впливати в повній мірі. Головною передумовою швидкого реагування є гнучка організаційна структура, з налагодженими звязками між персоналом підприємства.

Таблиця 3.2. Аналіз мікросередовища

чинники

Питома

вага

Оцінка в балах

підприємство

Конкурент №1

Конкурент №2

1.споживачі

0,3

8

6

5

2.конкуренти

0,45

9

6

5

3.поставники

0,3

7

6

5

4.діяльність уряду

0,15

4

4

4

Розрахуймо загальний індекс стійкості до дії чинників мікросередовища для базового підприємства:

Iст бп = (0,3*8 + 0,45*9 + 0,3*7 + 0,15*4) / 10 = (2,4 + 4,05 + 2,1 + 0,6) / 10 = 9,15 / 10 = 0,915

Розрахуймо загальний індекс стійкості до дії чинників мікросередовища для конкурента №1:

Iст к 1 = (0,3*6 + 0,45*6 + 0,3*6 + 0,15*4) / 10 = (1,8 + 2,7 + 1,8 + 0,6) / 10 = 6,9 / 10 = 0,69

Розрахуймо загальний індекс стійкості до дії чинників мікросередовища для конкурента №2:

Iст к 2 = (0,3*5 + 0,45*5 + 0,3*5 + 0,15*4) / 10 = (1,5 + 2,25 + 1,5 + 0,6) / 10 = 5,85 / 10 = 0,585

Аналізуючи вже дію чинників мікросередовища можна казати, що базове підприємство значно випереджає конкурентів, це свідчить про те, що у базового підприємства більш налагоджені і стійкі звязки з поставниками та споживачами і воно може з упевненістю дивитися у майбутнє. Індекс стійкості базового підприємства до дії чинників мікросередовища доволі високий і тому підприємству потрібно тільки зміцнювати свої ринкові позиції та зберігати гарні відносини з постачальниками ресурсів. В цілому можна констатувати, що підприємство Донецьк “Продмаш” являється головним постачальником продуктового обладнання в Україні та є більш конкурентоздатним ніж конкуренти.

Делись добром ;)