Стилі керівництва, формування та особливості застосування в управлінні персоналом (за матеріалами відкритого акціонерного товариства "Киянка" м. Києва)

курсовая работа

1.4 Ситуаційна модель керівництва Фідлера

Припущення: людина не може пристосувати свій стиль керівництва до ситуації.

Пропонує: ситуації стабільного стилю.

Фактори які впливають на поведінку керівника:

Відносини між керівником та членами колективу (лояльність до робітника, довіра, привабливість керівника як особистості)

Структура задачі (її звичайність, чіткість, структуризація).

Посадові повноваження (обєм законної влади, яка дає винагороду, підтримку).

Опитування показало, що найбільш популярний керівник, який має добре за фактором 1, структурну задачу, сильні повноваження, мотивований на задачу - швидкість дії та прийняття рішення, єдність цілей та жорсткий контроль за роботою підлеглих. Сконцентрування на людині розширює можливість здійснювати вплив, але краще коли само мотивовані робітники, що не так часто зустрічається

Делись добром ;)