Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

курсовая работа

9. Аналіз бізнес-портфеля підприємства за допомогою матриці Бостонської консультативної групи

Побудуємо матрицю Бостонської консультативної групи (БКГ) для підприємства ТОВ «Кераміка». Етапи побудови матриці БКГ:

1) на основі стратегічного аналізу визначимо діапазон зміни розмірів ринку збуту підприємства. Дані про розміри ринків збуту наведені у табл.9.1. Прогноз розвитку ринків збуту встановив, що максимальне зростання ринку збуту становить 12%, а мінімальне - 7%, то цей діапазон відкладемо на вертикальній лінії матриці (але відкладемо з запасом на 10% для більшої наочності матеріалу, отже максимальне значення матриці - 22%, а мінімальне - -3%);

2) на горизонтальній лінії матриці відкладемо діапазон зміни відносної ринкової частки (ВРЧ) СГП підприємства в напрямку від найбільшого до найменшого (для зручності беремо від 2 до 0). Розрахунок ВРЧ СГП підприємства проводимо за формулою та дані заносимо в табл. 9.1:

де РЧФ - ринкова частка фірми,

РЧК - ринкова частка конкурента.

3) поле матриці необхідно розбити на 4 квадранти: горизонтальна лінія розподілу для матриці проходить через середнє для підприємства в цілому зміни росту ринку:

А вертикальна лінія розподілу матриці проходить через середнє значення ВРЧ, яке становить 1.

4) кожний СГП розміщується на полі матриці відповідно до значення його ВРЧ і темпу росту ринку (ТРР).

Таблиця 9.1 - Дані про підприємство ТОВ «Кераміка»

СГП

Обсяг реалізації, тис.грн

Питома вага,%

Темп зростання ринку

Ринкова частка,%

Відносна ринкова частка,%

Кераміка

Кармен

1. Кахлі камінні

420

32

12

21,4

19,2

1,11

2. Плитка керамічна оздоблювальна

350

28

10

12,8

12,9

0,99

3. Плитка керамічна для підлоги

340

27

7

19,8

18,3

1,08

4. Плитка керамічна тротуарна

110

13

8

5,2

5,6

0,93

Таким чином, можна зробити висновок, що СГП3 (плитка керамічна для підлоги) знаходиться в квадранті матриці - «Дійні корови». Даний СГП займає велику відносну частку ринку, але даний ринок звужується. Тобто, плитка керамічна для підлоги є саме той СГП підприємства ТОВ «Кераміка», що приносить підприємству великі прибутки за незначних потреб у фінансуванні. Для даного СГП пропонуємо застосувати стратегію підтримання конкурентних позицій, так як підприємство ще не втрачає конкурентні переваги на ринку керамічної плитки.

СГП1

СГП2

СГП3

СГП4

22

9,5

-3

2 1 0

відносна частка ринку

Рисунок 9.1 - Матриця БКГ

В квадранті «Зірки» перебуває СГП1 (кахлі камінні). Даний СГП знаходиться на швидкозростаючому ринку і займає досить значну відносну частку ринку. Тобто, даний СГП є лідером на ринку і приносить ТОВ «Кераміка» певний прибуток, але потребує ще більших капіталовкладень. Для даного СГП пропонуємо стратегію підтримання конкурентних переваг.

До квадранту «??» потрапив СГП2 (плитка керамічна оздоблювальна). Даний СГП діє на швидкозростаючому ринку, але не має на ньому конкурентних переваг. Можна сказати, що плитка керамічна все таки має достатній попит на ринку, тому для даного СГП пропонуємо маркетингову стратегію інтенсифікації зусиль.

В квадранті «Собаки» знаходиться СГП4 (плитка керамічна тротуарна). Даний СГП підприємства ТОВ «Кераміка» не має конкурентних переваг, тобто його ринкова частка невелика, а також воно не приносить великих прибутків. Але, можна зауважити, що виробництво керамічної плитки тротуарної є досить перспективним видом виробництва, тому для даного виду товару пропонуємо стратегію підтримання конкурентних переваг.

Делись добром ;)