Аналіз особливостей культури підприємства

курсовая работа

2.2 Аналіз організаційної структури

Будь-яка формальна організація в сфері суспільного виробництва існує як підприємство.

Підприємство - основна ланка в системі продуктивних сил, виробничих і соціальних відносин, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєднання робочої сили з засобами виробництва і здійснюється самостійний кругообіг коштів у процесі розширеного відтворення.

Керівництво підприємством здійснює генеральний директор, з яким власник уклав контракт терміном на один рік.

КП "Івано-Франківськводоекотехпром” має 29 структурних підрозділів, які не є юридичними особами.

Адміністративна, фінансова, юридична служба підпорядковуються заступнику генерального директора по економіці та фінансах, абонентська служба підпорядковується комерційному директору, технічні служби - першому заступнику генерального директора.

Головними підрозділами водоканалу є цехи водопостачання та каналізації, які виконують основне призначення підприємства: надання послуг водопостачання та водовідведення споживачам міста. Для забезпечення роботи цих цехів функціонують наступні допоміжні служби:

· служба головного енергетика, яка забезпечує обслуговування та ремонти електрообладнання, науково-технічне та технологічне енергозабезпечення діяльності підприємства;

· транспортна служба, яка забезпечує транспортування працівників та матеріали на центральні очисні споруди, виконання земельних, вантажних, монтажних робіт тощо;

· ремонтно-будівельна дільниця, яка забезпечує ремонти основних засобів підприємства;

· диспетчерська служба забезпечує оперативне керівництво експлуатації систем водопостачання, водовідведення, центральних очисних споруд та контролює додержання ними заданих режимів;

· служба матеріально-технічного забезпечення надає виробництву усі необхідні для його діяльності матеріальні ресурси;

· відділ програмування забезпечує розробку, впровадження та діяльність автоматизованих програм на виробництві;

· юридичний відділ забезпечує правову діяльність підприємства;

· абонентський відділ забезпечує реалізацію послуг водопостачання і водовідведення, збір абонентної плати за надані послуги та, разом з юридичною службою, позовну діяльність при несплаті за спожиті абонентами послуги;

· інспекція промислового водовідведення контролює підприємства за додержання споживачами вимог "Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах та селищах України”, "Правил приймання та очищення стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації м. Івано-Франківська”;

· економічний відділ забезпечує роботу з економічного планування та аналізу діяльності підприємства;

· технічний відділ забезпечує технічну підготовку виробництва.

Організаційні відносини між міською владою та підприємством носять формальний, загальний і, фактично, не визначений характер. Як результат, їх можна назвати неефективними.

Відсутній перелік затверджених показників, за якими міська влада і підприємство можуть здійснювати оцінку та моніторинг як діяльності підприємства, так і відносин між собою.

Відсутня система оцінки ефективності використання комунального майна, яким оперує у своїй діяльності підприємство.

Організаційна структура, розподіл функціональних обовязків потребують вдосконалення, оскільки не повною мірою відповідають меті та характеру поточної роботи підприємства.

Адміністративно-управлінський персонал виконує свої обовязки згідно посадових інструкцій. Схема виробничої структури підприємства зображено на рисунку 2.1.

Делись добром ;)