Аналіз особливостей культури підприємства

курсовая работа

2.3 Аналіз основних техніко-економічних показників

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства характеризується системою техніко-економічних показників, вибір котрих залежить від спеціалізації підприємства. Для аналізу вибрано такі техніко-економічні показники: обсяг товарної продукції, балансовий прибуток, собівартість товарної продукції, фондовіддача основних виробничих фондів, виробіток на одного працюючого, загальна рентабельність та чисельність працюючих.

В процесі аналізу виявляється динаміка змін даних ТЕП протягом останніх трьох років 2007 - 2009 рр. діяльності підприємства, визначаються в абсолютному та відносному вигляді відхилення цих показників в звітному році порівняно з попереднім.

Проаналізувавши динаміку основних техніко-економічних показників діяльності підприємства протягом певного періоду можна дати загальну оцінку роботи підприємства, виявити його сильні та слабкі сторони.

Для виявлення основних тенденцій розвитку підприємства за аналізований період визначимо основні техніко-економічні показники його діяльності. Вони дозволяють уявити стан справ на обєкті дослідження і сформувати основні напрямки дій стосовно покращення становища на підприємстві.

Для аналізу основних техніко-економічних показників промислового підприємства використовують метод рядів динаміки, приведений у теоретичній частині даної роботи. Проведемо розрахунок, результати якого заносимо в таблицю 2.1 На основі розрахункової таблиці для наочності зобразимо значення базових темпів росту на графіку (рисунок 2.2).

Таблиця 3. 1 - Аналіз ТЕП ДП "Івано-Франківськводоекотехпром

Показник

Рік

Абсолют

не значення

Абсолютний приріст

Темп росту, %

Темп приросту, %

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

базовий

ланцюговий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи підприємтсва, тис. грн. без ПДВ, т. грн

2007

21401,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

22956,60

1554,70

1554,70

107,26

7,26

7,26

7,26

2009

24798, 20

3396,30

1841,60

115,87

8,60

15,87

8,60

прибуток, тис. грн

2007

-4059,60

-1,00

0,00

100,02

100,00

0,02

0,00

2008

-143,10

3915,50

3916,50

3,53

3,52

-96,47

-96,48

2009

341,30

4399,90

484,40

-8,41

-238,50

-108,41

-338,50

Фонд оплати праці, тис. грн

2007

2644,70

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2008

5012,80

2368,10

2368,10

189,54

189,54

89,54

89,54

2009

6560,40

3915,70

1547,60

248,06

130,87

148,06

30,87

Середня спискова чисельність робітників, чол.

2007

729,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2008

699,00

-30,00

-30,00

95,88

95,88

-4,12

-4,12

2009

684,00

-45,00

-15,00

93,83

97,85

-6,17

-2,15

Середня заробітна плата, грн

2007

3627,846

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

2008

7171,388

3543,541

3543,541

197,676

197,676

97,676

97,676

2009

9591,228

5963,382

2419,840

264,378

133,743

164,378

33,743

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

2007

21038,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

2008

16985,50

-4052,50

-4052,50

80,74

80,74

-19,26

-19,26

2009

19171,60

-1866,40

2186,10

91,13

112,87

-8,87

12,87

доходи від основної діяльності, тис. грн

2007

18052, 20

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

15731, 20

-2321,00

-2321,00

87,14

-12,86

-12,86

-12,86

2009

20177,10

2124,90

4445,90

111,77

24,63

11,77

24,63

Інші доходи, тис. грн.

2007

3349,70

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

7225,40

3875,70

3875,70

215,70

115,70

115,70

115,70

2009

4621,10

1271,40

-2604,30

137,96

-77,75

37,96

-77,75

Витрати підприємства (без ПДВ), тис. грн.

2007

25459,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

23099,70

-2360, 20

-2360, 20

90,73

-9,27

-9,27

-9,27

2009

24456,90

-1003,00

1357, 20

96,06

5,33

-3,94

5,33

В т. ч інші витрати, тис. грн.

2007

4421,90

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

6114, 20

1692,30

1692,30

138,27

38,27

38,27

38,27

2009

5285,30

863,40

-828,90

119,53

-18,75

19,53

-18,75

Продуктивність праці, т. грн

2007

29,72

-18841,78

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

2008

27,01

-18844,49

-2,71

90,88

-9,12

-9,12

-9,12

2009

35,40

-18836,10

8,39

119,12

28,24

19,12

28,24

Рис 2.2 - Динаміка зміни базового темпу росту ОТЕП "Івано-Франківськводоекотехпром”

Доходи підприємства за 2007 рік склали 21401,9 тис. грн. (без ПДВ), витрати 25459,9 тис. грн. а в 2009 році доходи підприємства становили 24798,2 що на 3396,3 тис або 115,9 % більший порівняно із базовим.

Балансовий збиток склав за 2007 рік 4058,2 тис. грн., в т. ч. по Дендрологічному гідропарку 64,1 тис. грн.

Таблиця 2.3 - Балансовий прибуток по кварталах 2007 - 2009 років

Балансовий прибуток, тис. грн.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

VI кв.

рік

2007

-1140,8

-1898,2

-1360,8

343,2

-4056,6

2008

+780,9

-1126,9

-53,3

+256,2

-143,1

2009

-76,3

22,7

+63,6

+331,3

341,3

Поквартальний аналіз динаміки балансового прибутку показує, що до ІV кв. 2007 року підприємство працювало збитково. Причиною збитків були збиткові тарифи для населення і ДМП "Теплокомуненерго”. Всього за 2007 рік збитки від надання населенню послуг водопостачання склали 1421,0 тис. грн. і від послуг водовідведення 2197,3 тис. грн. Збитки від реалізації послуг ДМП "Теплокомуненерго” склали 821,0 тис. грн. Так як населенню і ТКЕ надається 80,5% від загальної реалізації послуг водопостачання і 70% послуг водовідведення, то прибуток від надання послуг за регульованими тарифами іншим споживачам не в змозі перекрити таку суму збитків від населення і ТКЕ, тому в цілому за рік діяльність підприємства є збитковою. У 2009 році підприємство працювало прибутково, окрім 1 кварталу, це повязано із тим, що піднялися ціна на водопостачання та водовідведення, які дають можливість компенсувати затрати, а також покращилися розрахунки із ДМП "Теплокомуненерго”.

Проведений аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності 2009 року в порівнянні з минулим роком показує, що доходи від надання послуг водопостачання та водовідведення за 2009 рік склали 24798,2 тис грн., що в порівнянні з минулим роком більше на 1841,6 тис. грн. або на 8,6%. В тому числі за період діяльності КП "Водоекотехпром" з квітня по грудень доходи зросли внаслідок вищих темпів падіння обсягів реалізації, ніж на початку року.

Зростання доходів при зменшенні обсягів надання послуг відбувається за рахунок підвищення тарифів для промислових, бюджетних та інших споживачів, а також тарифів для населення. Реалізація послуг безпосередньо населенню зросла також за рахунок зменшення виплат по пільгах і субсидіях і відшкодуванням споживачами більшої частки вартості послуг із змешенням навантаження на бюджет.

Делись добром ;)