Аналіз особливостей культури підприємства

курсовая работа

2.4 Свот-аналіз

Підприємство займає монопольне становище на ринку надання послуг.

Виходячи із стратегічної цілі завоювати ринок збуту потрібно знижувати ціну та підвищувати якість продукції.

Сприятливими обставинами зараз є ріст будівництва та збільшення кількості абонентів.

Загрозами для підприємства в короткотерміновому періоді є політична нестабільність, несприятливі погодні умови, та стихійні лиха.

Складова SWOT

Визначальні фактори

Сильні сторони (S):

Чітко виявлена компетентність. Знання галузі та вимог ринку

Розуміння потреб споживачів

Чітко сформульована стратегія

Кваліфікованість персоналу

Налагоджена система маркетингу та збуту. Ефективна реклама

Делись добром ;)

Похожие главы из других работ:

Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

1.4. Про системний аналіз.

Системний аналіз можна вважати подальшим розвитком дослідження операцій , що охоплює сукупність методів, призначених для відшукання найкращого способу досягнення чітко сформульованої мети. Деякі принципи...

Аналіз ефективності системи менеджменту ТК "Колібрі"

4.3 Аналіз ліквідності підприємства

Розглянемо показники платоспроможності підприємства. Рівень платоспроможності характеризується в першу чергу рядом показників ліквідності...

Аналіз оточення ПРАТ "Eрлан" та конкуренції в галузі виробництва соків

5. Аналіз конкуренції в галузі

управління якість конкурентоспроможність Сьогодні виробництво соків діє на всіх регіонах України. Серед них пять великих підприємств, які забезпечують приблизно 95% всього українського сокового ринку...

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

1.1.1 Аналіз підприємства

Згідно Статуту...

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

1.1.2 Продуктовий аналіз ВАТ "АМК"

Продукт є основним джерелом конкурентної переваги. Але оскільки клієнт купує блага, а не технічні характеристики, то стає необхідним описувати продукт з маркетингової точки зору. Продукт чи товар - центральна ланка в системі маркетингу...

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

1.3.2 Клієнт (Аналіз попиту)

Сьогодні вітчизняні підприємства насилу виходять на зовнішні ринки. Імпорт металопрокату значно підсилює конкуренцію на внутрішньому ринку...

Ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності

1.4 SWOT - аналіз ВАТ "АМК"

Для того щоб одержати ясну оцінку сил підприємства і ситуації на ринку, існує SWOT-аналіз. SWOT-аналіз - аналіз в стратегічному плануванні...

Мотивація робітників промислового підприємства

1.1 Аналіз мотиваційних теорій

З самого початку треба відповісти на питання: що ж таке мотивація? Мотивація - це процес спонукування кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації...

Організація процесу обслуговування споживачів у закладі ресторанного господарства ресторані–барі "Корона Вітовта"

2. Аналіз складу, стану та ефективності використання просторових та трудових ресурсів діючого закладу. Аналіз ефективності процесу обслуговування споживачів

...

Проведення інституційного аналізу

1.1 Інституційний аналіз

Мета інституційного аналізу - визначення ступеня впливу зовнішніх (політичних, економічних, соціальних, культурних, правових тощо) і внутрішніх (рівень кваліфікації персоналу, залученого до проведення проекту, менеджмент організації...

Разработка стратегии развития предприятия ООО "Оргтехника"

4. СВОТ - анализ

В этом разделе будут проан6ализированы сильные и слабые стороны фирмы ООО "Оргтехника", а также возможные угрозы со стороны внешней среды. Для этого проводится внутренний аудит компании...

Розрахунок показників ефективності проекту випуску нової продукції компанією ТОВ "Електромаш" м. Дніпропетровськ

4. Аналіз результатів. Висновки

При розрахунку показників ефективності запропонованого компанією проекту, було отримано наступні показники (табл..4.1.) № п/п. Показник Од. виміру Числове значення 1. Чистий дисконтований доход ЧДД (Чиста Приведена Вартість (NPV) грн...

Розробка ефективної стратегії витрат на підприємстві

4. Аналіз SWOT

Аналіз сильних і слабких сторін Сильні сторони Слабкі сторони 1. Великий вік підприємства, і, відповідно, накопичений великий досвід роботи на ринку при різних умовах. Висока витратність виробництва для підприємства; 2...

Рух персоналу в організації і процес управління ним

1.3.1 Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналіз їхньої структури

Для отримання повної картини про стан процесів використання трудових ресурсів і коштів на оплату праці необхідно оцінити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами і зробити аналіз їхньої структури...

Сущность стратегического управления, характеристика его составляющих

II. Сущность СВОТ - анализа

...

^