Стратегічне управління підприємством

курсовая работа

Практична частина

Задача

За даними таблиці побудувати матрицю та проаналізувати за методом Бостонської консультативної групи діяльність диверсифікованого підприємства ЗАТ «Кадет» і прийняти рішення щодо стратегії та розподілу фінансування у його портфелі стосовно відповідних стратегічних господарських центрів (СГЦ).

Найсильнішим конкурентом на ринку виступає підприємство ВАТ «Мрія».

Таблиця 1. - Результати діяльності підприємства за 2014 рік

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

СГЦ підприємства

Початок року

Кінець року

ЗАТ «Кадет»

ВАТ «Мрія»

ЗАТ «Кадет»

ВАТ «Мрія»

1.

Частка ринку СГЦ

%

А

35

65

42

51

Б

64

36

68

33

В

22

78

13

81

Г

83

17

75

22

2.

Темпи зростання обсягів попиту

%

А

5

-

8

-

Б

12

-

16

-

В

2

-

-3

-

Г

7

-

4

-

3.

Реалізація товарів СГЦ

грн.

А

35720

-

46340

-

Б

51890

-

62160

-

В

22740

-

14820

-

Г

76170

-

58400

-

Розвязок:

1. Обчислюємо відносну частку ринку СГЦ за формулою:

де, ВЧРп - відносна частка ринку у %;

ЧРп - частка ринку підприємства;

ЧРкн - частка ринку конкурента.

Результати розрахунку заносимо у таблицю 2.

Таблиця 2. - Відносні частки СГЦ підприємства

№ п/п

СГЦ підприємства

Показники

Початок року

Кінець року

1.

А

0,5

0,8

2.

Б

1,8

2,1

3.

В

0,3

0,2

4.

Г

4,9

3,4

2. Будуємо матрицю Бостонської консультативної групи для відповідних стратегічних господарських центрів підприємства.

Рисунок 1. - Матриця БКГ відповідних СГЦ підприємства

Висновки: Отже виходячи із розрахунків можна побачити що, стратегічний господарський центр «А» деякий час тримається на ринку, але поступово втрачає свої позиції на ринку і має великі ризики потрапити у зону збитків.

Стратегічний господарський центр «Б» зірки - цей вид СГЦ є лідером на ринку, що швидко зростає. Завдяки великій конкурентоспроможності на ринку він приносить підприємству значні прибутки, але потребує ще збільшення капіталовкладень для підтримки зростання СГЦ, тобто відстоювання своїх ринкових позицій з метою досягнення ринкової частки.

Стратегічний господарський центр «В» собаки - цей вид СГЦ різко втрачає свої позиції не маючи можливості їх поновити та виходячи з даних що потрапляє у зону збитків та може вийти із зони стратегії бізнесу підприємства.

Стратегічний господарський центр «Г» - товари цього СГЦ досягли фази зрілості і приносять великі прибутки за незначних потреб у фінансуванні.

Делись добром ;)