Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ТОВ "УГМК"

курсовая работа

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Організаційна структура підприємства ТОВ «УГМК» являє собою ієрархічний комплекс взаємозалежних органів (служб, структурних підрозділів і самостійних виконавців), наділених відповідними обовязками, а також розподіляють матеріально-технічну базу для здійснення ефективного керівництва всіма сторонами діяльності підприємства.

Сьогодні на підприємстві працюють близько 280 чоловік (1 півріччя 2011 р.). З них 90 - адміністрація та інженерно-технічні працівники, 190 - виробничий персонал.

Протягом останніх років чисельність персоналу постійно збільшується. Кадрова політика ТОВ «УГМК» полягає у підборі, розміщенні і підготовці кваліфікованих кадрів і спрямована на поповнення трудових ресурсів із середовища молоді до 35 років.

Побудуємо структуру персоналу, керуючись «Класифікатором професій ДК 003-95» (табл. 5.1) [12].

Таблиця 5.1. Структура персоналу ТОВ «УГМК»

Код розподілу класифікатора професій

Назва розділу (кваліфікаційної групи професій)

Спинкова чисельність штатних працівників, осіб

1

Вищі державні служби

-

1

Керівники

25

2

Професіонали

18

3

Фахівці

35

4

Технічні службовці

30

5

Робітники сфери торгівлі та побутових послуг

37

6

Кваліфіковані робітники

25

7

Кваліфіковані робітники з інструментом

27

8

Оператори та складальники обладнання і машин

25

9

Найпростіші професії

58

Загальна спинкова чисельність

280

Якісний аналіз персоналу посадових осіб ТОВ «УГМК» здійснено у Додатку Е [2]. Отже, посадові особи ТОВ «УГМК» - висококваліфіковані фахівці і досвідчені менеджери, що працюють на підприємстві з часів її формування.

На підприємстві ТОВ «УГМК» впроваджуються сучасні західні стандарти менеджменту, активно вивчається досвід європейських металосервисних компаній з метою використання передових знань і застосування інноваційних технологій для більше ефективної діяльності.

До керівництва підприємством запрошуються кваліфіковані кадри. Підприємство приділяє особливу увагу підвищенню кваліфікації свого колективу.

Менеджерський склад вищої і середньої ланки регулярно направляється на спеціалізовані та корпоративні семінари, курси підвищення кваліфікації, вітається самостійне навчання.

Інтенсивне зростання філіальної мережі вимагає великої кількості талановитих, енергійних керівників, яких Компанія ростить не тільки в надрах керуючої компанії, але і у підрозділах. Понад 90 % топ менеджерів філій починали свою роботу як рядових фахівців. Стимулювання карєрного росту перспективних співробітників є частиною корпоративної кадрової політики [2].

Принципи планування карєри співробітників, оцінки їхньої діяльності, ротації, просування, а також технології відбору закладені в Корпоративному кодексі ТОВ «УГМК». Підприємством формується кадровий резерв керівників всіх рівнів. При наявності вакантних посад у керівному складі пріоритетним правом на їхнє заміщення користуються співробітники підприємства.

Співробітникам ТОВ «УГМК» забезпечується пакет соціальних гарантій, який включає медичне забезпечення і приватну компенсацію витрат на відпочинок. Підприємство ТОВ «УГМК» також організує доставку співробітників до місця роботи і назад.

Підприємство має висококваліфікованих працівників. Прийняття нових працівників здійснюється на контрактній основі, тобто із працівником складається трудовий договір, де обмовляються умови роботи і оплати праці.

Раціональне використання трудових ресурсів за інших рівних умов дає можливість одержати максимум зробленої продукції, сприяє росту продуктивності праці, ефективності та рентабельності виробництва [13, c. 155].

У структурі фонду оплати праці 60 % належить основній і 40 % додатковій заробітній платі. Заохочувальні та компенсаційні виплати складають тільки 2 % у структурі фонду оплати праці працівників ТОВ «УГМК». Основна частка додаткової заробітної плати припадає на премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні).

Серед основних методів управління персоналом, що застосовуються на ТОВ «УГМК» можна виділити такі методи як раціональна оцінка праці персоналу та управління мотивацією. Остання включає в себе також елементи управління карєрою.

Говорячи про системи оцінки праці на ТОВ «УГМК», можна виділити три основних рівні оцінки (табл. 5.2) [2]. Працівники можуть довідатися результати своєї оцінки в ході спеціальної зустрічі, бесіди з особою, яка проводило оцінку.

Разом з ВАТ ЕМЗ «Металіст», ТОВ «УГМК» організувало свій спортивний клуб «Металіст-угмк». Також УГМК має обєкти такі, як ЗАТ «Гайдаровец» і ТОВ «Лорвіт», предметом діяльності яких є надання санаторно-курортних і туристичних послуг.

Таблиця 5.2. Система оцінки праці на ТОВ «УГМК»

№ п/п

Рівень оцінки

Періодичність

Метод

Можливості використання

1

Повсякденна оцінка професійної діяльності (сильних і слабких сторін)

Один раз у день, один раз у тиждень

Анкетування по фактичних діях.Обговорення

Зворотний звязок з оцінюваним з метою модифікації поводження і навчання

2

Періодична оцінка виконання обовязків

Один раз у півроку, рік

Анкетування по фактичних діях і результатам праці

ІнтервюОбговорення

Визначення перспективи і розробка спільних цілей

3

Оцінка потенціалу

Разова,перманентна

ТестуванняЦентр оцінки

Побудова кадрового прогнозу, планування карєри

6. Інноваційна діяльність ТОВ «УГМК»

На сьогоднішній день ТОВ «УГМК» - офіційний постачальник металопродукції для численних будівельних проектів в Україні, машинобудівних підприємств і реконструкції памятників архітектури. Більш того, підприємство традиційно виступає спонсором численних спортивних і культурних подій.

Основною інновацією за все існування підприємства ТОВ «УГМК» було те, що Українська Гірничо-Металургійна Компанія - єдиний металотрейдер в Україні, який пройшов сертифікацію Міжнародної системи менеджменту якості - ІSO 9001:2000.

На початку літа 2011 р. ТОВ «УГМК» почала оптимізацію системи поставок металопрокату на склади мережі супермаркетів металу. Запропонована відділом логістики система поставок через склади комплектації, яка має мету підтримати необхідні асортименти прокату на складах супермаркетів УГМК в оптимальних кількостях, значно скорочуючи при цьому обсяг капіталовкладень у закупівлю металопродукції [2].

Одним із пріоритетних напрямків розвитку ТОВ «УГМК» в останні роки стало розширення сфери діяльності шляхом розвитку виробничих процесів. Із цією метою підприємство проводить реконструкцію, модернізацію і вводить нові виробничі потужності для надання повного комплексу послуг по додатковій обробці металопрокату.

На базі регіонального підприємства мережі УГМК у м. Запоріжжя 9 жовтня 2008 р. відбулося відкриття металообробного комплексу - «УГМК. Запорізький Виробничий Комплекс». Метою реалізації даного проекту є розвиток напрямку по виробництву металоконструкцій, нестандартного і механічного обладнання:

- для виробництва промислових, будівельних, каркасних і побутових металоконструкцій;

- для виробництва заготівель складної лекальної форми з листового прокату для потреб машинобудування, суднобудування, енергетики і резервуарів;

- для обробки листового прокату для потреб суднобудівних і машинобудівних підприємств;

- для виробництва малогабаритного нестандартного обладнання, оснащення і запасних частин до обладнання для власних потреб, для підприємств-партнерів і реалізації на сторону.

На базі «УГМК. Запорізький Виробничий Комплекс» створений власна атестована лабораторія, у роботу якої залучені висококваліфіковані наукові і виробничі кадри, які займаються вхідним контролем вступник сировини та оцінкою якості виробничої продукції [14].

7. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТОВ «УГМК»

Діяльність підприємства ТОВ «УГМК» прямо піддана ринковому риску, а саме зміні конюнктури ринку (надлишок продукції на ринку, ціни на металопродукцію). Змякшуючим фактором є багаторічний досвід роботи з постачальниками (партнерство з компаніями групи «ІСД») і покупцями, розвинена мережа регіональних представництв на ринку металопродукції, а також багаторічний досвід роботи на ринку металопродукції (займає близько 14 % національного споживання металопрокату).

Операційний ризик повязаний із загальною здатністю підприємства ТОВ «УГМК» здійснювати операційну діяльність на зовнішніх і внутрішніх ринках, генерувати грошові потоки в обсязі достатньому для обслуговування існуючих зобовязань. Позитивними факторами є досвід роботи підприємства на ринку (частка на ринку становить ?14%), історичні результати діяльності, багаторічний досвід роботи з існуючими постачальниками і покупцями.

Існує кілька методів оцінки умов діяльності підприємства. Одними з найбільш розповсюджених і визнаних методів є SWOT-аналіз (від SWOT - по початкових буквах англійських слів: сила (strength), слабість (weakness), можливості (opportunіtіes), погрози (threats)), і Степ-аналізи (від STEP - по початкових буквах англійських слів: соціальні (socіal), технічні (technіcal), економічні (economіc), політичні (polіtіcal) фактори). Розглянемо методику проведення аналізу зовнішнього середовища на основі SWOT-аналізу, як більш відомого [9, c. 225].

SWOT-аналіз, як інструмент оцінки середовища функціонування підприємства, складається з двох частин. Його перша частина спрямована на вивчення зовнішніх можливостей (позитивні моменти) і погроз (негативні моменти), що можуть виникнути для підприємства в сьогоденні і майбутньому. Тут виявляються стратегічні альтернативи. Друга частина повязана з дослідженням сильних і слабких сторін підприємства. Тут оцінюється потенціал підприємства. Іншими словами, SWOT-аналіз дозволяє провести комплексне вивчення зовнішнього і внутрішнього стану господарюючого субєкта. Складемо SWOT-аналіз для ТОВ «УГМК» (Додаток Ж), а також матрицю можливостей (табл.. 7.2) та матрицю погроз (табл. 7.3). Для оцінки можливостей застосовується метод позиціювання кожної конкретної можливості на матриці можливостей.

Таблиця 7.2. Матриця можливостей

Імовірність реалізації можливостей

Вплив можливостей

Сильне

Помірне

Мале

Висока

Можливість виходу компанії на зовнішні ринки.

Доступність інвестицій і кредитів.

Розширення асортиментів послуг продукції

Середня

Ріст обсягів будівництва, машинобудування, суднобудування, вагонобудування.

Зміна політичного курсу на євроінтеграцію.

Готовність споживачів одержувати нові послуги.

Низька

Родинна диверсифікованість.

Таблиця 7.3. Матриця погроз

Імовірність реалізації погроз

Наслідки погроз

Руйнування

Критичний стан

Важкий стан

"Легкі забиті місця"

Висока

Політична нестабільність.

Ріст витрат у звязку зі змінами в законодавстві (підвищення залізничних тарифів).

Середня

Ріст рівня інфляції.Погіршення конюнктури світового ринку металопрокату.

Ріст цін.Несприятливі зміни валютного курсу.

Залежність від виробників і експортних поставок підприємств.Стрімкий розвиток і активізація діяльності конкурентів.

Високе конкурентне суперництво між діючими підприємствами.

Низька

Існує погроза з боку товару-замінника

Таким чином, можна зробити висновок, що головна мета корпоративної стратегії підприємства - посилення позицій ТОВ «УГМК» як найбільшого постачальника металопрокату на ринку України і розширення своєї присутності на ринках сусідніх країн.

Ключовими елементами корпоративної стратегії є:

- підтримка розвитку провідних областей промисловості України - суднобудування, вагонобудування, машинобудування, судноремонт, сільськогосподарське машинобудування, будівництво - через реалізацію спеціальних програм і участь у галузевих асоціаціях;

- наближення до споживачів металопрокату шляхом подальшого розширення мережі регіональних представництв і відкриття супермаркетів металу у всіх регіонах України;

- розширення своєї присутності на ринках країн-сусідів - Росії, Польщі, Угорщини, Прибалтики, Азербайджану, Німеччини;

- поліпшення якості та збільшення кількості надаваних послуг, їхнє впровадження в усі регіональні представництва як єдиний стандарт обслуговування «Національної мережі супермаркетів металу»;

- подальше поліпшення якості продукції на базі введеної Системи управління якістю ІSO 9001:2000 і Європейської моделі ділової досконалості EFQM і досягнення якісно нового рівня на шляху до досконалості;

- підвищення соціальної значимості та відповідальності підприємства через активну підтримку дитячих будинків, союзів ветеранів, українського мистецтва, спорту, нетрадиційної екологічно чистої енергетики;

- створення умов для розкриття творчого потенціалу персоналу, формування команди висококваліфікованих фахівців, формування ефективної системи мотивації і корпоративного пенсійного фонду;

- підвищення інформаційної відкритості підприємства перед інвесторами та суспільством.

Делись добром ;)