Стратегічний потенціал компанії та його розвиток

контрольная работа

1.2 Етапи стратегічного планування компанії

Стратегічне планування - набір дій та рішень керівника організацією в наступних напрямках:

· Визначення стратегічних цілей

· Вибір стратегії для досягнення цих цілей

· Контроль за реалізацією стратегії

Стратегія - розрахована на перспективу система заходів, яка повинна забезпечити досягнення стратегічних цілей.

Етапи стратегічного планування:

1.Формування місії організації. Місія організації - основний зміст і причина існування з погляду зовнішнього середовища і споживачів. Формулювання місії повинно містити наступне:

1)завдання організації з погляду іі основних продуктів чи послуг, ринків збуту чи технологій.

2)зовнішнє середовище по відношенню до організації, яке визначає робочі принципи фірми.

3)культура організації - тип робочого клімату у середині організації і тип працівників, яких привертає цей робочий клімат.

Місію формують не всі організації.

2.Визначення цілей організації. Цілі розробляються для здійснення місії організацій і визначають напрямки її розвитку. Вимоги до цілей:

1)конкретність і вимірюваність цілей

2)орієнтація в часі

3)реальність і досяжність цілей (прибуток, ринок збуту, обсяг продажів).

3. Аналіз і оцінка зовнішнього середовища. Визначаються можливості та загрози для досягнення цілей організації. Оцінка зовнішнього середовища відбувається в таких напрямках:

1)оцінка змін,які можуть діяти на організацію

2)визначення чинників, які загрожують досягненню цілей (конкуренти)

3)визначення чинників, які здатні надати більше можливостей для досягнення поставлених цілей.

4. Управлінське обстеження внутрішньо сильних і слабких сторін компанії. Управлінське обстеження передбачає визначення того, чи володіє компанія внутрішніми силами, щоб скористатися зовнішніми можливостями. А також виявити внутрішньо слабкі сторони, які можуть ускладнити проблеми повязані із зовнішніми загрозами.

5. Визначення та вивчення стратегічних альтернатив. Визначення та вивчення декілька альтернативних варіантів базових стратегій компанії, спрямованих на досягнення поставлених цілей. При цьому компанія розглядає основні проблеми повязані з становищем на ринку збуту і визначається наступне:

- який бізнес припинити

- який бізнес продовжити

- в який бізнес перейти.

6. Вибір стратегії. Обрана стратегія повинна максимально підвищити довгострокову ефективність компанії. Вибір стратегії - право і обовязок вищого керівника компанії. На вибір стратегії впливають наступні чинники:

· ризик, повязаний з реалізацією кожного варіанту

· знання минулих стратегій

· реакція на власників компанії

· чинник часу.

7. Забезпечення реалізації стратегії. Стратегія розглядає проблему досягнення стратегічних цілей в загальному. Визначаючи, яким бізнесом і як потрібно займатися. Такий підхід залишає велику свободу дій компанії в стратегічному аспекті, але в короткостроковий термін розробляються конкретні короткостокові цілі та плани їх досягнення, спрямовані на реалізацію стратегії і досягнення стратегічних цілей.

8. Управляння організацією стратегії. На цьому етапі використовуються такі управлінські інструменті як бюджет та управління по цілям. Бюджет - метод розподілу ресурсів для реалізації стратегії. Управління по цілям передбачає розробку дерева-цілей для всіх підрозділів організації, а також визначення процедури перевірки та оцінки досягення цілей.

На цьому етапі короткострокові цілі можуть керуватися.

9. Оцінка стратегічного плану. Оцінка відбувається періодично в процесі реалізації стратегії. Оцінка стратегічного плану може викликати необхідність зворотного звязку. Тобто, переходу на певний попередній етап стратегічного плану з метою його корегування. Таким чином, здійснюється зворотний вплив на процес планування.

·

Делись добром ;)