Стратегія антикризового управління фірмою

курсовая работа

2.2 Оцінка конкурентної позиції фірми

На час проведення стратегічного аналізу ринку мереж кавярень , крім обраного нами підприємства - «Starbucks Coffee Company», діяли такі підприємства: «Золотий Дукат», «Кофехауз», «Кофе тайм», «Coffee Life».

Таблиця 2.4 - Аналіз конкурентної позиції кавярні «Starbucks Coffee Company»

Фактори

Рейтинг порівняно з конкурентами

«Starbucks Coffee Company»

«Золотий Дукат»

«Кофехауз»

Реакція на зміни в попиті споживачів

7

6

8

Розуміння мотивів споживачів

8

9

6

Лояльність споживачів до фірми

7

6

8

Відповідність технологій ринковим умовам

10

7

6

Наявність інвестицій для розширення ринку

3

5

6

Організаційна ефективність

3

4

7

Стимулювання персоналу

2

3

5

Стратегічний рівень фірми

2

2

3

Середній рейтинг

5,25

5,25

6,125

Аналіз конкурентоспроможного стану підприємства було проведено за допомогою оцінки сильних та слабких сторін фірми «Starbucks Coffee Company» та її основних конкурентів. Результати такої оцінки представлені у вигляді таблиці 2.4, що відображає основні параметри для характеристики конкурентних сил за схемою М. Портера. Оцінка сильних та слабких сторін підприємства проводилася в порівнянні з двома основними конкурентами - кавярні «Золотий Дукат» та «Кофехауз».

Як бачимо з таблиці 2.4, на місце потенційного кандидата в лідери на ринку кавярень зайняла фірма «Кофехауз». При цьому її вирішальними факторами успіху стали ефективно розроблені організаційна система та система реагування на зміни в попиті споживачів, яка, в свою чергу, викликала підвищення лояльності споживачів до фірми.

Стосовно фірми «Starbucks Coffee Company» можна стверджувати, що її сильною стороною залишилася відповідність технологій до ринкових вимог та лояльність споживачів до фірми (завдяки вже існуючим постійним клієнтам).

Делись добром ;)