Сутність контролінгу

контрольная работа

Вибір варіанту завдання

Вибір варіанту завдання проводився згідно таблиці для визначення завдань на контрольну роботу та переліку питань для виконання теоретичної частини контрольної роботи за останніми цифрами номеру залікової книжки, в моєму випадку «64».

Отже №№1,20,7

Питання №1 «Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві».

Питання №20 «Облік за фактичною собівартістю».

Делись добром ;)