Сутність контролінгу

контрольная работа

Використана література

1. Давидович I. Є. Контролінг: Навчальний посібник. -- К.: Центр учбової літератури, 2008. -- 552 с.

2. Контролінг ШЕПІТКО Г.Ф. Контролінг: посібник (для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання).- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.-- С. 136.

3. Методичні вказівки з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни «Контролінг» студентам спеціальності «Менеджмент організацій».

Делись добром ;)