Сутність професії "референт"

курсовая работа

1. СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЇ РЕФЕРЕНТ

1.1 Співвідношення поняття "секретар", "секретар-референт" та "помічник керівника"

 • У кожному підприємстві, організації, фірмі секретар займається документуванням управлінської діяльності, організацією документальних масивів, частковою підготовкою реферативних і анотованих списків, необхідні керівника та організовує їх користування. Від рівня теоретичної і з практичної підготовки секретарів, залежить якість і ефективності роботи управлінського ланки підприємства. Тож у останні роки зросла роль підготовки й перепідготовки секретарських кадрів.
 • Поняття «секретар», відповідно до Т.В. Кузнєцової, має досить багато градацій - від секретаря-помічника керівника, секретаря-референта, вченого секретаря, секретаря структурного підрозділу до технічного секретаря [12].
 • Саме поняття «секретар» сьогодні розглядається у багатьох навчальних понятійно-термінологічних словниках.
 • Найповнішим є визначення слова «секретар», наведене у Словнику іноземних слів:
 • Секретар - 1) обраний чи призначений керівник громадської організації, або ж державної установи; 2) ранг державного службовця (напр. дипломата); 3) обличчя, провідне протокол зборів, засідання; 4) працівник, провідний діловодство, листування будь-якої особи, організації, установи. Дане поняття найповніше розкривають всіх граней секретарської діяльності.
 • Міжнародний професійний клуб секретарів (Professional Secretaries International) дав таке визначення сучасному секретарю:
 • Сучасний секретар - це ініціативний і розсудливий помічник керівника, який володіє усіма професійними навичками, необхідні роботи у офісі, приймає рішення на межах своєї компетенції й за необхідності бере управління на себе».
 • У словниках слово «секретар» окреслюється «обличчя, яке веде ділове листування окремої особи чи якоїсь установи», а словнику С.І. Ожегова, секретар - працівник, який відає ділової листуванням, поточними справами окремої юридичної особи чи установи .
 • Тепер на, як визначається слово «референт» стосовно працівникові управлінського апарату.
 • Референт (від латинського)- похідне від слова реферат, окреслюється посадова особа, що є доповідачем, консультантом з певних питанням. Рефере
 • Делись добром ;)