Сутність професії "референт"

курсовая работа

2.1 Нормативні документи щодо професії референт в Україні

Серед умов до працівників, а саме секретарів-референтів, що складають і оформлюють службові документи, є загальна вимога: знання нормативної бази діловодства. Слід зазначити, що чинне законодавство України не містить жодного загального нормативного документа, який би визначав діловодство, як сферу саме господарської діяльності. Незважаючи на певну нормативну невизначеність документознавець-референт керується:

1. Нормативно-методологічною базою управлінської діяльності:

- Конституцією України;

- Указами та Розпорядженнями Президента України;

- Законами та законодавчими актами України у сфері інформації та документації (Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію»).

2. Нормативними та інструктивними документами, які регламентують діяльність всіх підприємств, організацій, установ України:

- ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять;

- ДСТУ 4163:2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів;

- ДК 010-99 Державний Класифікатор Управлінської Документації (ДКУД);

- Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, ради Міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади, (затверджена Постановою КМУ від 30 листпада 2011 року № 1242);

- Переліком типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств, організацій із зазначенням строків зберігання документів (від 17 квітня 2012 року № 571/208-84);

- ДК-003:2010 Державний класифікатор професій (чинний з 1 листопада 2010 року);

- ДКХПП (Р) Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (робітників) (від 16 лютого 1998 року зі змінами та доповненнями);

- Статутом підприємства, організації, фірми;

- Посадовою інструкцією (додоток 1);

- Трудовим договором (контрактом) (додаток 2).

Делись добром ;)