Типи керівництва

курсовая работа

Розрахункова частина курсової роботи

Є пять обєктів (проектів) фінансування з однаковою прогнозною сумою капітальних вкладень. Величина планованого доходу в кожному випадку не визначена і приведена у вигляді розподілу вірогідності (табл.1).

Таблиця 1

Проект 3

Проект 9

Проект 14

Проект 16

Проект 20

Прибу-ток

вірогід-ність

Прибу-ток

вірогідність

Прибу-ток

вірогідність

Прибу-ток

вірогідність

Прибу-ток

вірогід-ність

3400

0,10

2510

0,11

4550

0,15

2000

0,10

2420

0,10

3450

0,20

2550

0,22

4580

0,20

2030

0,18

2440

0,20

3500

0,35

2600

0,38

4620

0,40

2050

0,36

2460

0,35

3550

0,25

2630

0,28

4650

0,25

2070

0,28

2480

0,25

3370

0,10

2670

0,16

4680

0,10

2100

0,16

2500

0,15

Тоді математичне чекання доходу для даних проектів буде відповідно рівне:

m3=0,10*3400+0,20*3450+0,35*3500+0,25*3550+0,10*3370=3479,5

m9=0,11*2510+0,22*2550+0,38*2600+0,28*2630+0,16*2670=2988,7

m14=0,15*4550+0,20*4580+0,40*4620+0,25*4650+0,10*4680=5077

m16=0,10*2000+0,18*2030+0,36*2050+0,28*2070+0,16*2100=2219

m20=0,10*2420+0,20*2440+0,35*2460+0,25*2480+0,15*2500=2586

Таким чином, проект 14 переважніший. Слідує, відзначити, що цей проект є і відносно менш ризикованим, оскільки має не таку велику варіацію порівняно з проектом 3, в якого найбільший розмах варіації (розмах варіації проекту 3 = 3370-3550 = 180, проект 14 = 4680-4550=130).

Побудова дерева рішень. Керівникові потрібно прийняти рішення про доцільність реалізації одного з нижчеприведених проектів.

Таблиця 2

Проект

Постійні витрати

Дохід в одиницю часу

3

18280

25

9

10620

22

14

13470

21

16

19960

16

20

21530

15

Проект 3 економічніший, що забезпечує великий дохід в одиницю часу, в той же час, він і другий за величиною постійних витрат з приведених і вимагає відносно великих накладних витрат.

Процес ухвалення рішення може бути виконаний у декілька етапів:

Етап 1: Визначення мети.

Як критерій вибирається максимізація математичного чекання прибутку.

Етап 2: Визначення набору можливих дій для розгляду і аналізу (контролюється особою, що приймає рішення).

Керівник може вибрати один з пяти варіантів:

А3>{ реалізація проекту 3 } або А9>{ реалізація проекту 9 } або А14>{ реалізація проекту 14 } або А16>{ реалізація проекту 16 } або А20>{ реалізація проекту 20 }

Етап 3. Оцінка можливих результатів і їх вірогідності (носить випадковий характер).

Керівник оцінює можливі варіанти попиту на продукцію і відповідну ним вірогідність таким чином:

Проект 3

Х1 = 1250 одиниць з вірогідністю 0,4,

Х2 = 2120 одиниць з вірогідністю 0,65.

Проект 9

Х1 = 1090 одиниць з вірогідністю 0,45,

Х2 = 1510 одиниць з вірогідністю 0,65.

Проект 14

Х1 = 1320 одиниць з вірогідністю 0,2,

Х2 = 1530 одиниць з вірогідністю 0,6.

Проект 16

Х1 = 1370 одиниць з вірогідністю 0,4,

Х2 = 1990 одиниць з вірогідністю 0,55.

Проект 20

Х1 = 1220 одиниць з вірогідністю 0,35,

Х2 = 1900 одиниць з вірогідністю 0,7.

Етап 4. Оцінка математичного чекання можливого доходу.

М3

25*1250 - 18280=12970

25*2120 - 18280=34720

М9

22*1090 - 10620=13360

22*1510 - 10620=22600

М14

21*1320 - 13470=14250

21*1530 - 13470=18660

М16

16*1370 - 19960=1960

16*1990 - 19960=11880

М20

15*1220 - 21530= -3230

15*1900 - 21530= 6970

m3 = 12970*0,4+34720*0,65=27748,

m9 = 13360*0,45+22600*0,65=20702,

m14 = 14250*0,2+18660*0,6= 14046

m16 = 1960*0,4+11880*0,55=784,

m20 = -3230*0,35+6970*0,7=3748,5.

Таким чином, варіант реалізації проекту 3 економічно доцільніший.

Делись добром ;)