Трудові ресурси

контрольная работа

5. Практичне завдання

Мінімальна заробітна плата складає 605 грн. Середньомісячний фонд робочого часу - 169,3 годин. На підприємстві виконуються три види робіт, причому І вид - роботи найбільш складні й відповідальні, для них тарифні ставки на 25% перевищують тарифні ставки ІІІ виду робіт, ІІ вид - середні за складністю роботи, для яких тарифні ставки на 11% перевищують ставки ІІІ робіт. Для всіх видів робіт передбачено, що відрядники тарифікуються на 7% вище порівняно з погодинниками. Побудувати шести розрядну розрахункову тарифну сітку за такими тарифними коефіцієнтами.

Тарифні розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1,0

1,08

1,204

1,350

1,531

1,800

Рішення

1. Визначаємо початкову тарифну ставку згідно умови завдання:

ТС пч. = ЗП min / ФРЧ сер.міс.

ТС пч. =605 / 169,3 = 3,57 *100% = 357 грн.

2. Визначаємо тарифні ставки для І виду - роботи найбільшої складності:

- для погодинників: 3,57 * 1,25 = 4,46 * 100% = 446 грн.

- для відрядників: 4, 46 * 1,07 = 4,77 * 100% = 477 грн.

3. Визначаємо тарифні ставки для ІІ виду - середня за складністю роботи:

- для погодинників: 3,57 * 1,1 = 3,93 * 100% = 393 грн.

- для відрядників: 3, 93 * 1,07 = 4,20 * 100% = 420 грн.

4. Згідно умови задачі визначаємо тарифну ставку для ІІІ виду робіт:

3,57 * 1,07 = 3,82 * 100% = 382 грн.

5. Будуємо розрахункову тарифну сітку виходячи з умови завдання:

Тарифні розряди

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Тарифні коефіцієнти

1,0

1,08

1,204

1,350

1,531

1,800

Тарифна ставка(грн.)

357

385

430

482

546

643

Делись добром ;)