Управління інноваційною діяльністю ПАТ "Запоріжтрансформатор"

дипломная работа

1.1 Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації інновацій

Делись добром ;)