Управління стратегічним потенціалом підприємства (на матеріалах ТОВ "Колір-Плюс")

дипломная работа

РОЗДІЛ 1.Стратегічний потенціал, як складова системи управління підприємсвом

Делись добром ;)