Управління страховою діяльністю

курсовая работа

1. Загальна характеристика страхової компанії

Таблиця 1

Характеристика страхової компанії НАСК "Оранта"

Параметри, що характеризуються

Характеристика параметрів

Можливі напрямки удосконалення діючих параметрів

1. Форма підприємства

Компанія НАСК "Оранта"є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку. Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

-

2. Види діяльності

Підприємство надає перелік страхових послуг, що відповідає сучасним вимогам ринку і дозволяє НАСК "Оранта" впевнено почуватися на ринку.

Види діяльності: автотранспорт; “Зелена Картка"; майно фізичних та юридичних осіб; вантажі; медичне; нещасних випадків; відповідальності перед третіми особами.

Впровадження нового страхового продукту - страхування цивільної відповідальності. Після запланованого розширення кількість клієнтів збільшуватиметься у зв`язку із розширенням переліку послуг.

3. Ресурси

Фірма займається стажуванням працівників для покращення їх роботи. Підприємство з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому налагоджує переписку з владою про дослідження в ції галузі, а також щомісячно відраховує від прибутку у резервний фонд для здіснення негайної оплати за вимогами.

Розгляд інформації про новітнє інформаційне забезпечення, щоб покращити якість обслуговування, праця над вихованням корпоративного духу в команді.

4. Цілі, завдання та технології

Цілі підприємства є чітко визначені, досяжні, конкретні, враховують вплив середовища функціонування, що позитивно впливає на діяльність підприємства.

Цілі:

Довгострокові: збільшення конкурентоспроможності

Середньострокові: вдосконалення інформаційне забезпечення, розширення сфери діяльності

Короткострокові: знизити рівень стресовості у бухгалтерії.

Завдання: розміщення оголошень про наявність вакантних посад, здійснення оцінки наявного інформаційного забезпечення, проведення атестації працівників, налагодження контактів з владою.

Технологія: надання страхових полуг потребує покращення інформаційної бази, відповідно до потреб споживачів, також підвищення кваліфікації працівників та позитивної атмосфери у колективі.

Інтеграція маркетингу в усі складові процесу страхової діяльності, комплексна автоматизація інформаційної системи.

5. Характер виконуваних операцій

Три етапи реалізації страхової послуги:

аквізиція;

контроль за обєктом страхування;

урегулювання питань щодо завданих збитків.

Максимальна сумлінність страхової компанії щодо завданих збитків.

Делись добром ;)