Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства

курсовая работа

1.1 Оптимізація бізнесу на основі бізнес-моделі.

Підхід до аналізу й оптимізації бізнесу компанії на основі Бізнес-моделі може бути цікавий широкому колу осіб, що здійснюють аналіз чи приймають рішення про довгостроковий розвиток компанії (див. рис. 1).

40

Рис. 1 Коло зацікавлених осіб в оптимізації бізнес моделі компанії

Бізнес-Модель - це сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему побудови бізнесу компанії. Принципово важливими в бізнес-моделі є не стільки параметри самі по собі, скільки їхнє взаємне увязування.

На підставі зіставлення існуючої бізнес-моделі з закордонними аналогами, з урахуванням цілей компанії і ринкових умов, формуються альтернативи розвитку компанії (див. рис. 2)

40

Рис. 2 Формування альтернатив розвитку компанії.

При напрацюванні альтернатив необхідно відповісти на цілий ряд питань:

1. Як улаштована галузь: типологія компаній в Україні і за рубежем, ключові навички й уміння кожного типу компаній, за рахунок чого конкурують, логіка розвитку кожного типу компаній

2. Як улаштовані компанії (докладне вивчення компаній з кожного типу): структура і система управління, організація маркетингу і збуту, інноваційна структура (як улаштовані розробка і впровадження нових продуктів), виробнича структура, система взаємодії з ринком, логіка побудови саме такої бізнес-моделі

3. Аналіз поточної бізнес-моделі компанії і логіки її появи, ключові навички й уміння в компанії. Протиріччя існуючої бізнес-моделі для розвитку компанії

4. Визначення перспективної бізнес-моделі компанії (чи альтернативних варіантів). Опис логіки переходу до перспективної бізнес-моделі: розробка програми переходу

Бізнес-модель - не тверда структура, вона може мінятися виходячи з наступних перемінних (див. рис.3)

40

Рис. 3 Перемінні бізнес-моделі.

Гармонічна бізнес-модель компанії дозволяє підвищити ефективність діяльності і стійкість компанії на ринку:

1. Підвищується конкурентноздатність компанії

2. Підвищується гнучкість організації: швидка й адекватна реакція на можливі зміни зовнішнього середовища

3. Ефективна взаємодія з зовнішнім середовищем

4. Ефективна організація взаємодії підрозділів компанії

5. Мінімізація витрат і оптимізація інвестицій

Можна виділити основні проблеми будь-якої існуючої бізнес-моделі:

1. Частина марок виділена в дочірні компанії і розвивається, не погоджуючи стратегію з керуючою компанією

2. Управління виробництвом знаходиться в керуючій компанії і довліє у системі пріоритетів

3. Фірмова торгівля виділена в декілька самостійних, незалежно керованих компаній

Виходячи з цього можна по видах взаємодії виробництва, розробки колекцій, продажів, діяльності по просуванню можна виділити чотири типи компаній (див. рис.4):

40

Рис.4 Типи компаній.

Взагалі ж при оптимізації бізнесу краще розглядати кожний бізнес-процес як самостійну одиницю. Цьому питанню присвячено наступний параграф курсової роботи.

Делись добром ;)