Бізнес моделювання розвитку організації і проектування рестуктуризаціїї підприємства

курсовая работа

Розділ 3. Сучасні підходи до проблеми дослідження.

В даний час у діловій і науково-популярній пресі зявилася велика кількість публікацій, присвячених реструктуризації підприємств та бізнес-моделюванню. Ці публікації, як правило, або описують досвід роботи консультаційних компаній, вітчизняних чи іноземних, або відбивають думку українських теоретиків від менеджменту. На жаль, переважна більшість таких публікацій відрізняється відсутністю методології, системності, цілісності і несуперечності, що істотно знижує їхню практичну цінність. Ознайомивши з цими публікаціями, менеджери підприємств одержують більше рекламних заяв, чим практичних підходів і інструментів реструктуризації і моделювання бізнес-систем.

Делись добром ;)