Бізнес-план підприємства по наданню послуг

курсовая работа

2. Характеристика підприємства

Фірма "Весна" є приватною фірмою, головною метою діяльності якої є надання всіх видів побутових послуг клієнтам, що звернулися за допомогою у фірму.

Підприємство є індивідуальним комерційне приватним підприємством.

Метою діяльності фірми є отримання прибутку

Фірма розрахована на надання послуг не лише фізичним, але і юридичним особам.

Фірма забезпечує високоякісне, ефективне, швидке обслуговування своїх клієнтів, яке здійснюється висококваліфікованим персоналом.

В даний час на ринку фотопослуг в обраному нами мікрорайоні працюють кілька фірм, що надають послуги по проявленню і друку кольорових негативних фотоплівок. Одна з них має можливість друкувати фотографії з цифрових носіїв. А послуги зйомки індивідуальних портреті та інші види які виконує фотограф взагалі відсутня в даному мікрорайоні тому наше підприємство буде мати досить суттєву перевагу серед конкурентів. Крім того якість друку у конкурентів не є високою і немає прямого звязку з оператором якому можна висловити свої побажання щодо якості друку фотовідбитків та можливо врахувати якусь специфіку яка була використана при зйомці.

Таким чином наша фірма займає на ринку фотопослуг незалежну від фірм конкурентів.

Важливим є чотирьох позиційний підхід до загальної структури ринку, а саме з позицій його субєктивного складу, продуктово-ресурсного наповнення, елементно-технологічних звязків і територіально-просторової організації.

3. План маркетинга

На розвиток фото підприємства може вплинути економічний стан країни, тіньова економіка, не спроможність підприємства виробляти конкурентноспроможну продукцію, не правильний вибір місця розташування фотоательє, відсутність фінансової підтримки, неправильна орієнтація на споживачів.

Конкурентноздатність товару - це сукупність якісних та вартісних характеристик, які забезпечують задоволення конкретних потреб. Конкурентноздатність - це відповідність товару вимогам ринку за своїми технічними, комерційними, іншими характеристиками.

Наше фото підприємство запропонує широкий спектр товарів та послуг для своїх клієнтів. І тому можна впевнено сказати що наші послуги будуть задовольняти потреби споживачів і відповідатимуть вимогам ринку, ми займемо свою нішу в ринку і будемо мати змогу розширювати підприємство і перелік послуг і надалі.

Формування ціни товару відбувається під впливом певних обмежень. З одного боку - ціна виробленого фірмою продукту має дати прибуток, тобто вона не повинна опускатися нижче певного допустимого рівня. З іншого боку, надмірно висока ціна може негативно вплинути на попит і товар ніхто не купуватиме а послуги не замовлятиме. З цього випливає що головними чинниками під впливом яких формується ціна є:

- собівартість продукції;

- виняткові якості, відмінності, особливості, що приваблюють покупця (наприклад якість);

- ситуація на ринку, де аналогічний товар пропонується іншими фірмами - конкурентами.

Наше підприємство обрало метод ціноутворення „за рівнем поточних цін” але в різних ситуаціях ціна може гнучко коливатися в залежності від замовника. Я маю на увазі метод встановлення цін зі знижками для приваблення постійних клієнтів і оптових замовників.

Встановлення ціни на підставі результатів закритих торгів є різновидом методу „за рівнем поточних цін” і застосовується з метою одержання замовлення на виготовлення певної продукції (торг за вигідний контракт).

Фірма пропонує систему знижок за послуги:

інвалідам І,ІІ групи - 20% вартості послуги;

одиноким матерям - 10% вартості послуги;

постійним клієнтам (залежно від виду послуг) - до 15% вартості послуги.

Плата за послуги проводиться як готівкою, так і в безготівковій формі.

Реклама це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту.

Фірма використовує рекламу для поширення інформації про послуги, відповідно до реклами, постійно підтримує всій імідж висококласного обслуговування клієнтів.

Організовує пряму пропозицію послуг через своїх клієнтів, які поширюють інформацію про фірму.

Фірма рекламує свою діяльність, використовуючи пресу, телебачення, радіо.

Організовує рекламу поштою, шляхом безплатного розповсюдження через громадян своїх рекламних буклетів.

Середній вік клієнтів фірми необмежений.

Чоловіки і жінки серед клієнтури співвідносяться як 1:1.

Середньорічний дохід наших клієнтів в межах від 300 до 1000 грн.

Конкуренція

Фірма

Послуги

Ціна

Способи реклами

Клієнти

ТОВ "Едем"

Фотозйомка, друк

Порівняно високі ціни

Газета, зовнішня реклама

Клієнти з високим рівнем достатку

Фотоательє

Фотозйомка, друк

Доступні ціни

Зовнішня реклама

Особи від 18 років

Конкурентами нашого ательє можуть бути крупні фото підприємства, такі як ТОВ „Едем” та Фотоательє. Всі ці підприємства приділяють велику увагу рекламі, періодично міняють старе обладнання на саме нове. Всі вони дійсно слідкують за якістю, але в них дуже невеликий індивідуальний підхід до клієнта і ціни на їх продукцію досить завищена за рахунок гарної реклами і відомості. Обєми їхні зростають а якість потихеньку зменшується. Наше підприємство в мікрорайоні має всі переваги серед існуючих на даній території, а саме:

- великий асортимент послуг;

- вдале місце розташування;

- привабливі ціни для клієнтів;

- великий асортимент товарів та аксесуарів;

- краща якість;

- індивідуальний підхід роботи з клієнтом.

Конкурентна фірма

Переваги

Недоліки

ТОВ "Едем"

Досвід роботи

Високі ціни

Фотоательє

Швидкість обслуговування

Надання послуг лише фізичним особам

Прогнози на майбутнє.

Фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства

Як саме дані фактори вплинуть на підприємство

1. Економічний занепад

Внаслідок економічних негараздів важко буде отримати кредит під розвиток

2. Збільшення кількості конкурентів

Необхідно сильнішого контролю за якістю роботи персоналу, зниження цін

3. Інфляція

Внаслідок інфляції важко буде вчасно виплачувати заробітну плату персоналу

Делись добром ;)