Бізнес-план підприємства по наданню послуг

курсовая работа

4. План виробництва

Всі матеріали підприємство купує на ринку у оптових підприємств основними з яких є „Контракт” та „Інтер-фото” Вони в свою чергу беруть товари та матеріали безпосередньо у виробників товарів, тобто організація за прямими звязками, має ті переваги, що у цьому випадку можуть бути оперативно враховані спеціальні вимоги покупця до продукції, конкретні побажання щодо її складу, конструкції та оформлення. За прямими звязками поставляються передусім ті матеріально-технічні ресурси, які потрібні постійно і у великій кількості а також вироби та індивідуальне замовлення, складне устаткування.

Коло основних постачальників нашого фото підприємства є досить стабільною, особливо за умов масового виробництва, коли існує постійна потреба в одних і тих же матеріалах у великій кількості. Але періодично виникають нові завдання, які потребують нових матеріально-технічних ресурсів і нових постачальників(освоєння нової продукції, заміна і удосконалення устаткування) Може настати потреба замінити окремих постачальників чи розширити їх коло.

Таблиця 4.1. Передбачувані обсяги виробництва і реалізації послуг.

Зйомка індивідуального портрету та виготовлення відбитків

Питома вага в замовленому обсязі виробництва %

Обсяг реалізації послуг у натуральному виразі

Ціна замовлення

Обсяг реалізації послуг з ПДВ, грн

Обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн

Замовлень за рік, шт.

Відбитків у замовленні

відбитків на рік, шт.

10х15

60

25200

10

252000

50

1260000

1050000

13х18

40

16800

6

100800

36

604800

504000

Всього:

100

42000

352800

1864800

1554000

Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію послуг допомагає визначити розмір відпускної ціни, розмір запланованих прибутків та рівень рентабельності. На комплексні статті калькуляції складають окремі кошториси (табл. 4.2, 4.3) При розрахунку кошторису кожний економічний елемент який має місце у кошторисі розраховується за допомогою нормативів. Ці нормативи є середньозваженими статистичними даними, які характеризують відсоток даного елементу від обсягу виробництва послуг.

Таблиця 4.2 Кошторис Загальновиробничих витрат.

Статті витрат

Норматив %

Методика розрахунку

Сума, грн.

Амортизація обладнання

13,5

АВ = N а * Q овф/100

54000

Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

2

В мшп = N мшп * Q р без ПДВ/100

31080

Утримання споруд

2

В сп = N сп * Q р без ПДВ/100

31080

Поточний і капітальний ремонт приміщень

3

В рем = N рем * Q р без ПДВ/100

46620

Інші

4

В ін = N ін * Q р без ПДВ/100

62160

Всього

224940

Умовні позначення:

АВ - сума амортизацій відрахувань, грн.;

N а - норм амортизацій, %;

Q овф - вартість основних виробничих фондів, грн;

Q овф - 400000 грн.

В мшп - знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

В сп - вартість утримання споруд, грн.

В рем - вартість поточних і капітального ремонту.

В ін - інші цехові витрати.

N мшп - норматив зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів, %

N сп - норматив вартості утримання споруд, %

N рем - норматив вартості поточного і капітального ремонту приміщень, %

N ін - нормативи інших цехових витрат, %

Таблиця 4.3. Загальногосподарські витрати

Статті витрат

Норматив %

Методика розрахунку

Сума, грн.

Комунальні платежі

1,0

В кп = N кп * Q р без ПДВ/100

15540

Звязок

0,5

В тел = N тел * Q р без ПДВ/100

7770

Орендна плата

3

В оренд = N оренд * Q р без ПДВ/100

46620

Інші

2

В ін = N ін * Q р без ПДВ/100

31080

Всього

101010

Умовні позначення:

В кп - вартість комунальних платежів, грн.

В тел - витрати за користуванням телефоном, грн.

В оренд - орендна плата, грн.

N кп - норматив вартості комунальних платежів, %

N тел - норматив витрат користування телефоном, %

N оренд - норматив орендної плати, %

Розрахунок вартості сировини здійснюється на основі відомого нормативу витрати сировини та матеріалів, встановленого на діючому підприємстві. Розрахунок здійснюємо в таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Розрахунок вартості матеріалів

Обсяг реалізації послуг без ПДВ

Одиниці виміру

Вартість матеріалів

Транспортні витрати

Вартість матеріалів з урахуванням транспортних витрат, грн

Норматив %

сума, грн

Норматив %

сума, грн

1554000

грн

25

388500

7

108780

497280

Методика розрахунку

В м = Nвм * Q р без ПДВ/100

де В м - вартість матеріалів, грн.

Nвм - норма витрат на матеріали, %

В тр = Nтр * В м/100

де В тр - витрати транспортні, грн.

Nтр - норма транспортних витрат, %

Розраховуємо повну собівартість послуг.

Умовні позначення

N ел - норматив витрат енергії на технологічні потреби, 4%;

N зп - норматив нарахування на заробітну плату 37,8%;

N ц - Норматив поза виробничих витрат, 11 %;

В ел - витрати електроенергії на технологічні потреби, грн.;

В ц - цехові витрати, грн.;

В зг - загальногосподарські витрати, грн.;

Н зп - нарахування на заробітну плату, грн.;

В пв - поза виробничі витрати.

Таблиця 4.5. Розрахунок повної собівартості послуг

ВИТРАТИ

Вихідні данні або спосіб розрахунку

Сума, грн

Сировина та матеріали

Таблиця 4.4.

497280

Електроенергія на технологічні потреби

Q р без ПДВ * Nел /100

62160

Загальновиробничі витрати

Таблиця 4.2.

224940

Річний фонд заробітної плати

Таблиця 5.5.

126753.60

Нарахування на заробітну плату

РФЗП * N н

47912,63

Всього виробнича собівартість

Вм+Вел+Вц+Взг+РФЗПп+Нзп

1060055

Загальногосподарські витрати

Таблиця 4.3.

101010

Поза виробничі витрати

С в * N ц /100

116606,05

Повна собівартість

С в+ В пв

1176661,05

Делись добром ;)