IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

магистерская работа

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи контролінгу

Делись добром ;)