Автоматизоване управління персоналом організації (на прикладі ТОВ "Урожай")

курсовая работа

РОЗДІЛ 3. ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

3.1 Характеристика автоматизованої системи управління персоналом ТОВ «Урожай»

Підприємство ТОВ «Урожай» являється великим сільськогосподарським підприємством у Вінницькій області. Воно обєднало в собі сільськогосподарські угіддя кількох населених пунктів (сіл) Чечельницького району. Для автоматизації управління персоналом на підприємстві було вирішено використовувати систему 1С:Зарплата і кадри 7.7.

Система «1С:Зарплата і Кадри» являє собою компоненту «Розрахунок» системи «1С:Підприємство», налаштовану на розрахунок заробітної плати і облік персоналу. Компонента «Розрахунок» призначена для автоматизації періодичних розрахунків і може бути використана як автономно, так і спільно з іншими компонентами системи «1С:Підприємство». Вона дозволяє не тільки автоматизувати розрахунок заробітної плати, але і організувати облік співробітників, реєструвати службові переміщення, отримувати статистичні довідки по кадровому складу. Універсальність системи дозволяє реалізувати будь-який підхід до рішення цих задач і отримувати будь-які звітні документи.

Можливість зміни і доповнення первинної конфігурації програми дозволяє налаштувати її на вимоги будь-якого підприємства і навіть конкретного користувача. У той же час первинне постачання має ряд основоположних властивостей, що дозволяють відразу приступити до розрахунку заробітної плати. Працюючи з первинною настройкою, можна:

· оформляти накази про прийом на роботу;

· оформляти накази про просування по службі;

· вводити і розраховувати лікарняні листи;

· здійснювати розрахунок відпусків різного типу і оформляти відпускні записки;

· вводити разові або довгострокові доплати;

· оформляти накази про виплату премії як підрозділам, так і окремим співробітникам;

· провести перерахунки «заднім числом»;

· розраховувати різноманітні доплати від доплати до окладу до доплати «за вислугу років»;

· вести штатний розклад підприємства;

· отримувати стандартні звіти і форми для надання до податкових і інших органів;

· провести виплати заробітної плати;

· провести часткову виплату заробітної плати;

· депонувати суми, не видані по платіжних відомостям;

· враховувати борги по заробітній платі минулих періодів;

· оформляти звільнення з розрахунком компенсацій відпусток, вихідного посібника;

Програма містить цілий набір довідників і класифікаторів, що містять початкові дані і призначених для роботи з такими поняттями, як посади, категорії працівників, єдина тарифна сітка.

Довідник підрозділів дозволяє відобразити багаторівневу, довільної складності структуру підприємства. Довідник норм-розцінок допомагає оплачувати роботу працівників по відрядним нормативним розцінкам. Можна вести штатний розклад підприємства, який допомагає оперативно враховувати коефіцієнт заповнення штату і швидко формувати список вакансій на підприємстві.

Програма дозволяє використати весь спектр можливостей Windows при оформленні звітів і стандартних документів за результатами розрахунку. Не вимагають попередньої настройки і можуть відразу використовуватися такі звіти, як:

Делись добром ;)